اخبار


استفاده از سلول های پرتوان القائی برای تولید بافت قلبی

 

بافت های قلبی تولید شده از سلول های بنیادی پرتوان القایی انسانی(iPSCها) می توانند به عنوان پلت فرمی برای مطالعات فیزیولوژی و بیماری بصورت فردمحور عمل کنند. بااین حال، قدرت پیش بینی کنندگی این مدل ها در حال حاضر بوسیله وضعیت نابالغ بودن سلول ها محدودیت دارد.

در مطالعه ای محققان نشان می دهند که این محدودیت اساسی می تواند در صورتی که بافت های قلبی از کاردیومیوسیت های مشتق از iPSCها در مراحل اولیه و بلافاصله بعد از شروع انقباضات خود بخودی و زمانی که در معرض محیط فیزیکی با شدت فزاینده با گذشت زمان قرار گیرند، برطرف می گردد. تنها چهار هفته بعد از کشت، برای همه رده های iPSC مطالعه شده، چنین بافتی پروفایل بیان ژن شبه بالغ را نشان داد، به طور قابل توجهی به صورت فراساختار سازماندهی شد، طول سارکومر فیزیولوژیک(2.2µm) و تراکم میتوکندری(30%) داشتند، حضور لوله های معکوس، متابولیسم اکسیداتیو، یک رابطه مثبت نیروی فرکانسی و مدیریت عملکردی کلسیم را نشان دادند. ویژگی الکترومکانیکی به طور آهسته تری ایجاد شد و مرحله بلوغ کاملی که در میوکاردیوم بالغ انسان دیده می شود بدست نیامد. بلوغ بافتی برای بدست آوردن پاسخ های فیزیولوژیک به ایزوپروترونول، شبیه سازی هایپرتروفی پاتولوژیک و حمایت استفاده از این مدل بافتی برای مطالعه تکوین و بیماری های قلبی لازم است.

Reference:https://www.nature.com/articles/s41586-018-0016-3

 

 

 

پیام رئیس

به نام خدا

توسعه علوم و فناوریهای راهبردی و تمرکز بر مرزهای دانش یکی از مهمترین سیاست های توصیه شده مقام معظم رهبری بوده و ضامن رشد و شکوفایی کشور می باشد. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در تلاش است تا با تمرکز بر این دست از علوم و فناوری ها، بستر مناسبی را برای ایجاد زیست‌بوم های مناسب کارآفرینی و نوآوری، اقتصاد دانش بنیان، تأمین نیازهای اساسی کشور و حضور موثر در بازارهای جهانی را فراهم آورد . 

ادامه مطلب...

پيام دبير کل

 

به نام خداوند هستی‌ بخش
سومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوری سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی رویدادی علمی و فناورانه است که با توکل به خدای متعال و با یاری اندیشمندان و صاحب‌نظران علوم سلولی و پزشکی بازساختی نقطه عطفی در تحولات مبتنی بر فناوری های نوین در کشور خواهد بود.

ادامه مطلب...

 

 


بخشهای جشنواره


اخبار
برگزار کنندگان همایش


حامیان جشنواره


Scroll to Top