اخبار


تمایز مستقیم سلول های بنیادی عصبی از سلول های بافت چربی

 

سلول های بنیادی عصبی به عنوان جمعیت سلولی خودنوزایی کننده و با توانایی تمایز به انواع متعدد بافت های سیستم عصبی مرکزی شناخته می شوند. این سلول ها می توانند به نورون های حرکتی، آستروسیت ها و اولیگودندروسیت ها تمایز یابند. نشان داده شده است که این دسته از سلول های بنیادی درمان به طور امیدوار کننده موثری برای بیماری های مخرب عصبی و آسیب عصبی هستند. اغلب مطالعات درمانی با سلول های بنیادی عصبی در مدل های جانوری از سلول های بنیادی عصبی مشتق از مغز جنینی مشتق می شوند. این رویکرد برای کاربرد درمانی در انسان دارای بحث های اخلاقی و در دسترس بودن هستند.

برخی بافت های بالغ مانند بافت چربی و مغز استخوان دارای طیف وسیعی از جمعیت های سلول های بنیادی هستند و برخی از آن ها شبیه سلول های بنیادی جنینی بوده و دارای بسیاری از ویژگی های پرتوانی هستند. از بین این جمعیت های سلول های بنیادی، برخی از آن ها قادرند به فاکتورهای رشد عصبی پاسخ دهند و می توانند در شرایط آزمایشگاهی تکثیر شوند و آنالوگ های نوروسفیر را برای سلول های بدست آمده از بافت مغز جنینی ایجاد کنند.

 در این مطالعه محققان روشی را برای جمع آوری و کشت سلول ها از بافت چربی به طور مستقیم توصیف می کنیم که نیاز به گذشتن از مراحل بینابینی مانند سلول های بنیادی مزانشیمی را ندارد و منجر به ایجاد جمعیتی از سلول های بنیادی عصبی می شود که قادرند در شرایط آزمایشگاهی تکثیر شده و به سلول های عصبی دارای عملکرد تبدیل شوند. این سلول های بنیادی عصبی مشتق از بافت چربی، فنوتیپی مشابه با آن هایی که به طور مستقیم از مغز جنینی مشتق می شوند را نشان می دهند. زمانی که آن ها به نورون ها تمایز می یابند، سلول های مشتق از بافت چربی فعالیت تحریکی خود بخودی با مشخصه های شبکه ای مشابه با کشت های عصبی دارا هستند.

Reference:https://www.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/scd.2017.0195?rfr_dat=cr_pub%3Dpubmed&url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori%3Arid%3Acrossref.org&journalCode=scd

 

 

پیام رئیس

به نام خدا

توسعه علوم و فناوریهای راهبردی و تمرکز بر مرزهای دانش یکی از مهمترین سیاست های توصیه شده مقام معظم رهبری بوده و ضامن رشد و شکوفایی کشور می باشد. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در تلاش است تا با تمرکز بر این دست از علوم و فناوری ها، بستر مناسبی را برای ایجاد زیست‌بوم های مناسب کارآفرینی و نوآوری، اقتصاد دانش بنیان، تأمین نیازهای اساسی کشور و حضور موثر در بازارهای جهانی را فراهم آورد . 

ادامه مطلب...

پيام دبير کل

 

به نام خداوند هستی‌ بخش
سومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوری سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی رویدادی علمی و فناورانه است که با توکل به خدای متعال و با یاری اندیشمندان و صاحب‌نظران علوم سلولی و پزشکی بازساختی نقطه عطفی در تحولات مبتنی بر فناوری های نوین در کشور خواهد بود.

ادامه مطلب...

 

 


بخشهای جشنواره


اخبار
برگزار کنندگان همایش


حامیان جشنواره


Scroll to Top