اخبار


-

 

The general director of the 3rd national festival and international congress on stem cells and regenerative medicine expressed his hope about the event, stating: from the next years, this event will be held in each province of the country in a circular manner.

According to the public relations and information center of the Vice-Presidency for science and technology affairs, the meeting of activists of the provinces of the country was held in line with holding the third national festival and international congress of stem cells and regenerative medicine.

Amir Ali Hamidieh, secretary of the council for stem cells sciences and technologies, expressed the programs of the third national festival and international congress of stem cells and regenerative medicine, pointing out the important sections of the event.

He continued: on the second round of the event, we have some guests from England and France, who expressed their willingness to establish similar events in their countries.

Mohammad Amir Amirkhani, the executive secretary of the third festival of stem cells and regenerative medicine, affirmed: the topic of stem cell sciences and technologies has a special place in the country.

Any achievements in Iran is due to significant efforts put in this field by the young scientists of the country, who have acquired scientific dignity for Iran at the international level.

The third national festival and international congress on stem cells and regenerative medicine will be held November 22nd-24th, 2018 by the efforts the council for stem cells sciences and technologies.

 

 

 

پیام رئیس

به نام خدا

توسعه علوم و فناوریهای راهبردی و تمرکز بر مرزهای دانش یکی از مهمترین سیاست های توصیه شده مقام معظم رهبری بوده و ضامن رشد و شکوفایی کشور می باشد. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در تلاش است تا با تمرکز بر این دست از علوم و فناوری ها، بستر مناسبی را برای ایجاد زیست‌بوم های مناسب کارآفرینی و نوآوری، اقتصاد دانش بنیان، تأمین نیازهای اساسی کشور و حضور موثر در بازارهای جهانی را فراهم آورد . 

ادامه مطلب...

پيام دبير کل

 

به نام خداوند هستی‌ بخش
سومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوری سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی رویدادی علمی و فناورانه است که با توکل به خدای متعال و با یاری اندیشمندان و صاحب‌نظران علوم سلولی و پزشکی بازساختی نقطه عطفی در تحولات مبتنی بر فناوری های نوین در کشور خواهد بود.

ادامه مطلب...

 

 


بخشهای جشنواره


اخبار
برگزار کنندگان همایش


حامیان جشنواره


Scroll to Top