اخبار


مطالعه بر روی سرطان تخمدان و ارتباط آن با ماتریکس خارج سلولی

 

تیمی از محققین دانشگاه Wisconsinسعی در شناسایی تغییرات ماتریکس خارج سلولی داشته اند که منجر به پیشرفت سرطان تخمدان می شوند. به این منظور آن ها بودجه ای 2/2 میلیون دلاری را از انستیتو ملی سلامت دریافت کرده اند. آن ها قصد دارند مدل مناسبی را برای نوعی سرطان تخمدان موسوم به سرطان تخمدان سروزی با درجه بالا در مراحل مختلف(از شروع آن در لوله فالوپ تا متاستاز به تخمدان و پراکنش به شکم) ایجاد کنند. آن ها امیدوارند که دید عمیقی نسبت به ماتریکس خارج سلولی در سرطان تخمدان بدست آورند.

برای جمع شدن کنار یکدیگر و تشکیل بافت زنده، سلول ها مولکول هایی را ترشح می کنند که خود منجر به ایجاد یک ساختار می شود. اما این ساختار همیشه سالم نیست و در شرایطی مانند سرطان این ساختار دست خوش تغییر می شود و یا تغییرات در آن منجر به ایجاد سرطان می شود. این مولکول ها موسوم به ماتریکس خارج سلولی، کاری بیش از نگهداشتن سلول ها در کنار یکدیگر و پشتیبانی از آن ها انجام می دهند. ماتریکس خارج سلولی، رفتار سلولی را هدایت می کند و منجر به مجموعه تغییراتی می شود که به نوبه خود موجب می شوند سلول ها مولکول های مختلفی را ترشح کنند و همین امر کیفیت ماتریکس را تغییر می دهد. بنابراین، زمانی که بافتی به صورت سرطانی در می آید، ماتریکس خارج سلولی نیز دچار تغییرات اساسی می شود. اما این که این تغییرات چگونه اتفاق می افتد دقیقا مشخص نیست.

برای شناسایی نحوه تغییرات ماتریکس خارج سلولی در سرطان تخمدان، محققین به ارزیابی بافت طبیعی و بیمار از طریق دو روش مجزا خواهند پرداخت. در یک روش، آن ها از تکنیک میکروسکوپی جدیدی برای ایجاد تصاویر سه بعدی از ساختار فیزیکی ماتریکس، شکل و راستای فیبرهای درون آن خواهند پرداخت و در روشی دیگر، محققین از آنالیزهای پروتئومیکس و تکنیک های اسپکترومتری توده ای برای شناسایی پروتئین های موجود در ماتریکس خارج سلولی استفاده خواهند کردند. در ادامه نحوه اثر گذاری تفاوت های ساختاری و ترکیبی روی تومور بررسی خواهد شد. به عقیده محققین هر دو مدل و روش به محققین اجازه خواهد داد که اثر تغییرات در ترکیب و ساختار ماتریکس خارج سلولی را روی تکثیر و مهاجرت و هم چنین حساسیت سرطان به شیمی درمانی بررسی کنند.

 

Reference:https://www.cell.com/cancer-cell/fulltext/S1535-6108(18)30310-6

 

 

پیام رئیس

به نام خدا

توسعه علوم و فناوریهای راهبردی و تمرکز بر مرزهای دانش یکی از مهمترین سیاست های توصیه شده مقام معظم رهبری بوده و ضامن رشد و شکوفایی کشور می باشد. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در تلاش است تا با تمرکز بر این دست از علوم و فناوری ها، بستر مناسبی را برای ایجاد زیست‌بوم های مناسب کارآفرینی و نوآوری، اقتصاد دانش بنیان، تأمین نیازهای اساسی کشور و حضور موثر در بازارهای جهانی را فراهم آورد . 

ادامه مطلب...

پيام دبير کل

 

به نام خداوند هستی‌ بخش
سومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوری سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی رویدادی علمی و فناورانه است که با توکل به خدای متعال و با یاری اندیشمندان و صاحب‌نظران علوم سلولی و پزشکی بازساختی نقطه عطفی در تحولات مبتنی بر فناوری های نوین در کشور خواهد بود.

ادامه مطلب...

 

 


بخشهای جشنواره


اخبار
برگزار کنندگان همایش


حامیان جشنواره


Scroll to Top