اخبار


مطالعه بر روی نحوه تشکیل ارگانوئید های مغزی

 

محققان دانشگاه Case Western چگونگی رشد ارگانوئید مغز را بررسی نموده اند. این ارگانوئید دارای انواع سلول های مغزی در محیط آزمایشگاه می باشد. از زمانی که ساخت ارگانوئیدها آغاز شده تا به امروز اطلاعات در دسترس برای تکمیل ساختار ارگانوئیدها باعث تغییر چشمگیر آن شده است. اما در مورد مغز هنوز مدلی طراحی نشده است که کاملا خصوصیات مغز را داشته باشد.

Paul Tesar در این زمینه می گوید: ما در حال حاضر سومین نوع سلول به نام الیگودندروسیت را به ارگانوئید اضافه نموده ایم و با وجود این سلول ارتباط سلولی که باعث تکامل بافت مغزی می شود در این ارگانوئید کامل تر شد. الیگودندروسیت ها در سلامت مغز نقش حیاتی ای دارند. آن ها تولید میلین می کنند. میلین یک غلاف متشکل از لیپید است که اطراف سلول های عصبی را پوشانده و از آن محافظت می نماید و علاوه بر این باعث عایق شدن سلول عصبی در محیط الکتریکی اطراف می شود. بدون وجود غلاف میلین سلول های عصبی نمی توانند ارتباط موثری با یکدیگر داشته باشند و تخریب می شوند. بسیاری از بیماری های عصبی به دلیل کمبود میلین بوجود می آیند این بیماری ها شامل مالتیپل اسکلوروز و بیماری های نادر ژنتیکی در کودکان می باشند.

 این ارگانوئید یک نقشه ی خوب و کامل برای دانستن روند تکامل مغز و بیماری های عصبی در دسترس قرار می دهد. استفاده از سلول های بنیادی کمک به تولید بیشتر بافت مغزی در آزمایشگاه می نماید. محققین در طی این روند تولید مینی کورتکس نمودند که حاوی نورون ها و آستروسیت ها و الیگودندروسیت برای تولید میلین بود. این مرحله کلید اصلی در درک چگونگی رشد سلول های مغزی است. تزار و همکارانش همچنین چگونگی تولید میلین را در ارگانوئید ساخته شده بررسی نمودند و به وسیله ی آن صحت و کارایی تولید میلین را در این ارگانوئید بررسی نمودند تا بتوان از آن در درمان بیماران استفاده نمود. این تیم تحقیقاتی در گذشته ارگانوئیدها را در معرض داروهای مختلف قرار دادند تا سرعت تشکیل میلین در موش را بررسی نمایند. برای اولین بار است که محققان از یک مدل استفاده می کنند تا اثر داروها در تولید الیگودندروسیت و میلین را در انسان بررسی نمایند.

محققین هم چنین ارگانوئیدی از بیماران Pelizaeus-Merzbacher تولید نمودند. این بیماری یک بیماری ژنتیکی نادر است که مربوط به تولید میلین می باشد جهش های بسیاری باعث ایجاد این بیماری ژنتیکی پیچیده می شوند و با توجه به عدم دسترسی به سلول های مغزی بیماران می توان از این مدل برای بررسی جهش ها استفاده نموده و با استفاده از آن داروها و درمان های جدید را بر روی آن بررسی نمود. ارگانوئید تولیدی از بیمارانی با سه نوع جهش مختلف برای بیماری Pelizaeus-Merzbacher می باشد. یافته ها به بررسی بیماری و استفاده از درمان های مناسب برای هر فرد کمک می کند.

 

Reference:https://www.nature.com/articles/s41592-018-0081-4

 

 

 

پیام رئیس

به نام خدا

توسعه علوم و فناوریهای راهبردی و تمرکز بر مرزهای دانش یکی از مهمترین سیاست های توصیه شده مقام معظم رهبری بوده و ضامن رشد و شکوفایی کشور می باشد. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در تلاش است تا با تمرکز بر این دست از علوم و فناوری ها، بستر مناسبی را برای ایجاد زیست‌بوم های مناسب کارآفرینی و نوآوری، اقتصاد دانش بنیان، تأمین نیازهای اساسی کشور و حضور موثر در بازارهای جهانی را فراهم آورد . 

ادامه مطلب...

پيام دبير کل

 

به نام خداوند هستی‌ بخش
سومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوری سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی رویدادی علمی و فناورانه است که با توکل به خدای متعال و با یاری اندیشمندان و صاحب‌نظران علوم سلولی و پزشکی بازساختی نقطه عطفی در تحولات مبتنی بر فناوری های نوین در کشور خواهد بود.

ادامه مطلب...

 

 


بخشهای جشنواره


اخبار
برگزار کنندگان همایش


حامیان جشنواره


Scroll to Top