اخبار


نقش اگزوزوم ها در فرایند ترمیم استخوان

 

بازسازی استخوان یک فرایند طولانی و مدام در ترمیم آسیب های کوچکی است که به ساختار استخوان وارد می شود و در جایگزینی بافت پیر در استخوان نیز دخیل است. نارسایی در چنین فرایندی منحر به بیماری های استخوانی پاتولوژیک مخرب مانند استئوپورز، آرتریت روماتوئید و استئوآرتریت می شود. با این حال، این فرایند فعال بوسیله استئوکلاست ها که در فرایند بازجذب استخوان دخیل هستند، استئوبلاست ها که در فرایند تشکیل استخوان دخیل هستند و سلول های اندوتلیالی مشتق از استخوان که رگزایی را پیش می برند، تنظیم می شود. در ریز محیط استخوانی، برهمکنش های سلولی بوسیله یک رابطه پیچیده بین انواع سلول ها و از طریق برهمکنش مستقیم فاکتورهای رشد ترشح شده سلولی مانند سیتوکین ها میانجی می شود.

 اخیرا، کشف اگزوزوم ها(با اندازه تقریبا 100-40 نانومتر) توجه زیادی را در زمینه فرایندهای بازسازی استخوان به خود جلب کرده است. اگزوزوم ها و میکرووزیکول ها از انواع مختلف سلول های استخوانی مانند سلول های بنیادی مزانشیمی، استئوبلاست ها، استئوکلاست ها و پیش سازهایشان مشتق می شود. هم چنین مشخص شده است که آن ها نقش های حیاتی را در فرایندهای بازارایی استخوانی شامل استخوان زایی، استئوکلاست زایی و رگزایی بازی می کنند.

محققان در یک مطالعه مروری، به  روی منشا و بیوژنز اگزوزوم ها و اگزوزوم های مشتق از سلول های استخوانی در فرایندهای تنظیمی بازآرایی استخوانی پرداختند. علاوه براین، این مقاله مروری نیز روی پروتئین های ترشح شده اگزوزومی و میکروRNAها و دخالت آن ها در تنظیم بازآرایی استخوانی تمرکز کرده است. برای دسترسی به این مقاله می توانید از طریق لینک ذیل اقدام فرمائید.

Reference:http://www.impactjournals.com/oncoscience/index.php?pii=421

 

 

 

 

پیام رئیس

به نام خدا

توسعه علوم و فناوریهای راهبردی و تمرکز بر مرزهای دانش یکی از مهمترین سیاست های توصیه شده مقام معظم رهبری بوده و ضامن رشد و شکوفایی کشور می باشد. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در تلاش است تا با تمرکز بر این دست از علوم و فناوری ها، بستر مناسبی را برای ایجاد زیست‌بوم های مناسب کارآفرینی و نوآوری، اقتصاد دانش بنیان، تأمین نیازهای اساسی کشور و حضور موثر در بازارهای جهانی را فراهم آورد . 

ادامه مطلب...

پيام دبير کل

 

به نام خداوند هستی‌ بخش
سومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوری سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی رویدادی علمی و فناورانه است که با توکل به خدای متعال و با یاری اندیشمندان و صاحب‌نظران علوم سلولی و پزشکی بازساختی نقطه عطفی در تحولات مبتنی بر فناوری های نوین در کشور خواهد بود.

ادامه مطلب...

 

 


بخشهای جشنواره


اخبار
برگزار کنندگان همایش


حامیان جشنواره


Scroll to Top