اخبار


استفاده از سلول های مزانشیمی حاصل از آمنیون برای درمان MS در مطالعات پیش بالینی

 

MS چیست؟ رشته‌های عصبی را می‌توان مثل سیم برق در نظر گرفت. در وسط سیم برق، رشته فلزی نازکی قرار دارد که کار هدایت جریان الکتریکی را انجام می‌دهد و روی آن، پوشش عایق لاستیکی قرار دارد که از رشته رسانای برق محافظت می‌کند.

رشته‌های عصبی، سیگنال‌های الکتریکی را منتقل می‌کنند و روی آن‌ها را لایه‌ای محافظ به نام میلین می‌پوشاند. در بیماری ام‌اس، سیستم ایمنی به دلایل ناشناخته و ترکیبی از عوامل محیطی و ژنتیکی، به غلاف میلین حمله کرده و آن را تخریب می‌کند.

سیم برقی را تصور کنید که عایقش آسیب دیده و دچار اتصالی شده است. این تخریب علاوه بر اینکه خود عصب را در معرض آسیب قرار می‌دهد، هدایت جریان الکتریکی را در عصب هم مختل می‌کند. این باعث می‌شود اعصاب نخاعی و مغزی که دیگر لایه محافظی ندارند، به تدریج دچار تحلیل و تخریب شوند و معلولیت‌ها و ناتوانی‌های مختلفی به بار بیاورند.

مولتیپل اسکلروزیس(MS) یک بیماری اتوایمن التهابی مزمن سیستم عصبی مرکزی(CNS) است. در حال حاضر، هنوز هم فقدان یک درمان موثر برای MS وجود دارد. اخیرا درمان مبتنی بر سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) در معرض توجه زیاد برای درمان بیماری های اتوایمن بوده است. محققان در مطالعه ای اثرات درمانی و مکانیسم های بالقوه سلول های مزانشیمی آمنیون انسانی(hAMSCs) را روی التهاب و میلین زایی مجدد در موش مدل آنسفالوپاتی اتوایمن آزمایشگاهی(EAE) بررسی کرده اند.  دز این مطالعه موش C57BL/6 بوسیله پپتید گلیکوپروتئین اولیگودندروسیت میلینی 35-35(MOG) ایمنی زایی شد.  سلول های بنیادی مزانشیمی آمنیون انسان، بعد از تثبیت موفقیت آمیز EAE در موش به صورت درون صفاقی به آن ها تزریق شدند. نتایج نشان داد که به کار بردن سلول های بنیادی مزانشیمی آمنیون انسان شدت بیماری و تغییرات هیستوپاتولوژیک را در موش EAE به طور قابل توجهی کاهش می دهد. تولید سیتوکین های پیش التهابی مانند اینترفرون گاما،TNF-α ، IL-1β و IL-17A  در طحال و سیستم عصبی مرکزی به طور قابل توجهی مهار شد. علاوه براین، سلول های CD4+T و سلول هایCD8+T در سیستم عصبی مرکزی موش EAE به طور معناداری بعد از تیمار با سلول های بنیادی مزانشیمی آمنیون انسانی کاهش یافت. علاوه براین، تیمار با سلول های بنیادی مزانشیمی آمنیون انسانی، تولید فاکتورهای ترمیم نورون مانند NGF، CNTF و BDNF را در سیستم عصبی مرکزی موش های EAE افزایش داد.

 در مجموع، این نتایج نشان داد که سلول های بنیادی مزانشیمی آمنیون انسانی می توانند التهاب را کاهش دهند و میلین سازی مجدد را در موش EAE بهبود ببخشند، و به همین دلیل ممکن است منبع سلولی امیدوار کننده ای برای درمان MS باشند.

Reference:https://www.hindawi.com/journals/jir/2018/5083797/

 

 

پیام رئیس

به نام خدا

توسعه علوم و فناوریهای راهبردی و تمرکز بر مرزهای دانش یکی از مهمترین سیاست های توصیه شده مقام معظم رهبری بوده و ضامن رشد و شکوفایی کشور می باشد. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در تلاش است تا با تمرکز بر این دست از علوم و فناوری ها، بستر مناسبی را برای ایجاد زیست‌بوم های مناسب کارآفرینی و نوآوری، اقتصاد دانش بنیان، تأمین نیازهای اساسی کشور و حضور موثر در بازارهای جهانی را فراهم آورد . 

ادامه مطلب...

پيام دبير کل

 

به نام خداوند هستی‌ بخش
سومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوری سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی رویدادی علمی و فناورانه است که با توکل به خدای متعال و با یاری اندیشمندان و صاحب‌نظران علوم سلولی و پزشکی بازساختی نقطه عطفی در تحولات مبتنی بر فناوری های نوین در کشور خواهد بود.

ادامه مطلب...

 

 


بخشهای جشنواره


اخبار
برگزار کنندگان همایش


حامیان جشنواره


Scroll to Top