اخبار


یافته های جدید در مورد فرایند تشکیل غضروف

 

اخیرا محققین در دانشکده پزشکی Keck توانسته اند در مطالعاتی که داشته اند دیدگاه های جدیدی را در مورد فعالیت ژن هایی که در تکوین غضروف دخیل هستند ارائه دهند.  با توجه به مطالعات مولکولی صورت گرفته، محققین برای اولین بار جمعیت های سلولی منحصربفردی را شناسایی کرده اند که ناحیه سطحی غضروف مفصلی انسانی را بوجود می آورند. این ناحیه سطحی، کلیدی ترین نقش را در بالشتک های مفصلی بازی می کند و اغلب طی بیماری آرتریت به طور کلی یا جزئی تخریب می شود. نتایج این مطالعه اطلس مولکولی منحصربفردی را در مورد تکوین اسکلت انسانی ارائه کرده است و در این میان اشاره ای به یک استراتژی برای ترمیم غضروف مفصلی داشته است.

در این مطالعه، محققین به مقایسه سلول های غضروفی با چهار نوع دیگر از سلول های انسانی در حال تکوین پرداختند، این سلول ها شامل پیش سازهای استخوانی، عضلانی، تاندونی و لیگامنت می باشند. هنگامی که غضروف بالغ می شود، ژن های خاص غضروف به طور فزاینده ای فعال می شوند و ژن های مربوط به سایر سلول ها سرکوب می شوند. سپس آن ها سلول های غضروفی در حال تکوین انسان را با سلول ها معادل آن ها در موش مقایسه کردند و مشاهده کرده اند که از نظر فعالیت ژنی شباهت های گسترده ای بین آن ها وجود دارد. در ادامه نیز آن ها مقایسه ای بین سلول های غضروفی انسانی و سلول های غضروفی انسانی مشتق از سلول های بنیادی انجام دادند و نشان دادند که این سلول های غضروفی مشتق از سلول های بنیادی که در ظروف کشت آزمایشگاهی تولید می شوند، به طور کامل تکوین نمی یابند اما مشخصه های اصلی ژنتیکی غضروف جنینی را نشان می دهند.

با این حال، اگر محققین غضروف های انسانی مشتق از سلول های بنیادی را طی مرحله تکوین خاص به رت مبتلا آرتریت پیوند کنند، غضروف مشخصه های جنینی اش را از دست می دهد و به غضروف هایی کاملا بالغ تبدیل می شوند که شبیه غضروف های ناحیه سطحی مفصل عمل می کنند. محققان در ادامه به بررسی های بیشتر در این زمینه خواهند پرداخت.

 

Reference:https://medicalxpress.com/news/2018-09-joint-effort-cartilage.html

 

 

 

پیام رئیس

به نام خدا

توسعه علوم و فناوریهای راهبردی و تمرکز بر مرزهای دانش یکی از مهمترین سیاست های توصیه شده مقام معظم رهبری بوده و ضامن رشد و شکوفایی کشور می باشد. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در تلاش است تا با تمرکز بر این دست از علوم و فناوری ها، بستر مناسبی را برای ایجاد زیست‌بوم های مناسب کارآفرینی و نوآوری، اقتصاد دانش بنیان، تأمین نیازهای اساسی کشور و حضور موثر در بازارهای جهانی را فراهم آورد . 

ادامه مطلب...

پيام دبير کل

 

به نام خداوند هستی‌ بخش
سومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوری سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی رویدادی علمی و فناورانه است که با توکل به خدای متعال و با یاری اندیشمندان و صاحب‌نظران علوم سلولی و پزشکی بازساختی نقطه عطفی در تحولات مبتنی بر فناوری های نوین در کشور خواهد بود.

ادامه مطلب...

 

 


بخشهای جشنواره


اخبار
برگزار کنندگان همایش


حامیان جشنواره


Scroll to Top