اخبار


کشف مکانیسم جدیدی برای مقابله با بیماری هانتینگتون

 

بیماری هانتینگتون (huntington) نوعی بیماری ژنتیکی است که به علت نقص در ژن و کروموزوم شماره 4 ایجاد می شود. هانتینگتون بیماری ارثی است که سبب تخریب سلول های عصبی در مغز می شود. بیشتر افرادی که بیماری هانتینگتون دارند، علایم این بیماری را در سن 40 و 50 سالگی نشان می دهند. 

به منظور ارزیابی مکانیسم های دخیل در این بیماری، محققان از سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPSCs) مشتق از بیماران هانتینگتونی استفاده کردند که می توانند به هر نوع سلولی از جمله نورون تمایز یابند. این سلول های بنیادی پرتوان القایی مشتق از بیماران هانتینگتونی با این که ژن موتانت مسئول این بیماری را بیان می کردند، هیچ گونه تجمعی از پروتئین هانتینگتین را نشان ندادند. محققین دریافتند که پروتئینی به نام UBR5 به عنوان یک مکانیسم محافظت کننده برای سلول ها عمل می کند و تخریب هانتینگتین موتانت را افزایش می دهد. هم چنین غربالگری این iPSCهای مشتق از بیماران نشان داد که هانتینگتین می تواند بوسیله یک سیستم بازیافت سلولی موسوم به پروتئازوم تخریب شود. با این حال، این سیستم در نورون ها ناقص است و منجر به تجمع نابجای پروتئین هانتینگتین جهش یافته می شود.

محققان دریافته اند که UBR5 در سلول های بنیادی پرتوان افزایش می یابد و تخریب هانتینگتین جهش یافته را تسریع می کند. برای ارزیابی نقش UBR5 در تنظیم ژن هانتینگتین جهش یافته، محققین سطح UBR5 را کاهش داد و مشاهده کردند که بلافاصله تجمع هانتینگتین در سلول های iPS افزایش یافت. به نظر می رسد که تنظیم نامناسب UBR5 می تواند منجر به افزایش قابل توجه تجمعات هانتینگتین و اثرات سمی آن برای نورون ها شود. برعکس، افزایش فعالیت آن می تواند مانع از تجمع هانتینگتین در مدل های بیماری هانتینگتین شود.

Reference: https://www.nature.com/articles/s41467-018-05320-3

 

 

پیام رئیس

به نام خدا

توسعه علوم و فناوریهای راهبردی و تمرکز بر مرزهای دانش یکی از مهمترین سیاست های توصیه شده مقام معظم رهبری بوده و ضامن رشد و شکوفایی کشور می باشد. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در تلاش است تا با تمرکز بر این دست از علوم و فناوری ها، بستر مناسبی را برای ایجاد زیست‌بوم های مناسب کارآفرینی و نوآوری، اقتصاد دانش بنیان، تأمین نیازهای اساسی کشور و حضور موثر در بازارهای جهانی را فراهم آورد . 

ادامه مطلب...

پيام دبير کل

 

به نام خداوند هستی‌ بخش
سومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوری سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی رویدادی علمی و فناورانه است که با توکل به خدای متعال و با یاری اندیشمندان و صاحب‌نظران علوم سلولی و پزشکی بازساختی نقطه عطفی در تحولات مبتنی بر فناوری های نوین در کشور خواهد بود.

ادامه مطلب...

 

 


بخشهای جشنواره


اخبار
برگزار کنندگان همایش


حامیان جشنواره


Scroll to Top