اخبار


دارو رسانی به سلول های بنیادی سرطانی برای مقابله با تومور

 

سلول های بنیادی سرطانی را دلیل پیشرفت و متاستاز سرطان می دانند و به همین دلیل ریشه کن کردن سلول های بنیادی سرطانی برای درمان سرطان امری حیاتی است. اما این سلول ها به شیمی درمانی و پرتو درمانی مقاوم هستند.

حال تیمی از محققین دانشگاه Osaka  و Tokyo  نشان داده اند که مارکر سطحی CD13 روی سطح سلول های بنیادی کارسینومای هپاتوسلولار(HCC) وجود دارد. زمانی که مهار کننده CD13 موسوم به ubenimex به سلول های بنیادی سرطانی اضافه شد، سلول های بنیادی کارسینومای هپاتوسلولار منجر به آپوپتوز و ریشه کن کردن این سلول ها شدند. با این حال، بدلیل این که این سلول های بنیادی سرطانی در بخش خاصی از بافت توموری قرار دارند، باید به دنبال راهی برای انتقال داروها، در غلظت های بالا به جایگاه های هدف بود.

به این منظور این محققین یک سیستم انتقال دارو را با استفاده از پلی(اتیلن گلیکول)-پلی(لیزین) بلوک کوپلیمر کانژوگه با ubenimax  ایجاد کردند. علاوه براین، استفاده ترکیبی از داروهای ضد سرطانی، سلول های بنیادی سرطانی را به طور قابل توجهی کاهش داد. به موجب این سیستم انتقال دارو می توان غلظت های بالایی از  ubenimexرا به جایگاه هدف فرستاد.

با استفاده از این روش، محققین ubenimex را به صورت درون سیاهرگی و درون صفاقی به موش تزریق کردند و مشاهده کردند که اندازه تومور آن ها به طور قابل ملاحظه ای کاهش پیدا کرد. این نشان داد که امکان انتقالubenimex به سلول های بنیادی سرطانی با غلظت بالا وجود دارد. در ادامه مشاهده شد که استفاده از ubenimex به همراه داروهای ضد سرطانی مانند سیس پلاتین، دوکسوربیسین و ... می تواند آپوپتوز را در سلول های بنیادی سرطانی چند برابر کند. محققین امیدوارند در آینده ای نزدیک از این رویکرد برای هدف قرار دادن سلول های بنیادی سرطانی در انسان استفاده کنند. برای این منظور لازم است تا کارآزمایی های بالینی مربوطه انجام شده و کارایی و ایمن بودن این روش برای انسان مورد تائید قرار گیرد.

Reference:https://www.nature.com/articles/s41388-018-0406-x

 

 

 

پیام رئیس

به نام خدا

توسعه علوم و فناوریهای راهبردی و تمرکز بر مرزهای دانش یکی از مهمترین سیاست های توصیه شده مقام معظم رهبری بوده و ضامن رشد و شکوفایی کشور می باشد. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در تلاش است تا با تمرکز بر این دست از علوم و فناوری ها، بستر مناسبی را برای ایجاد زیست‌بوم های مناسب کارآفرینی و نوآوری، اقتصاد دانش بنیان، تأمین نیازهای اساسی کشور و حضور موثر در بازارهای جهانی را فراهم آورد . 

ادامه مطلب...

پيام دبير کل

 

به نام خداوند هستی‌ بخش
سومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوری سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی رویدادی علمی و فناورانه است که با توکل به خدای متعال و با یاری اندیشمندان و صاحب‌نظران علوم سلولی و پزشکی بازساختی نقطه عطفی در تحولات مبتنی بر فناوری های نوین در کشور خواهد بود.

ادامه مطلب...

 

 


بخشهای جشنواره


اخبار
برگزار کنندگان همایش


حامیان جشنواره


Scroll to Top