اخبار


نقش ساعت سیرکادین در تنظیم متابولیسم سلول های عضلانی

 

سلول های عضلانی برای چالش های متابولیکی روزانه چگونه آماده می شوند؟ محققان دانشگاه مونیخ در مطالعه ای جدید به بررسی این سوال پرداخته اند و شبکه ای متابولیکی را کشف کرده اند که برخلاف انتظار، نه تنها بوسیله مغز بلکه بوسیله ساعت سیرکادین سلول های عضلانی تنظیم می شود.

ساعت سیرکادین در همه سلول های بدن وجود دارد و اثر عمیقی روی بسیاری از ابعاد فیزیولوژی انسانی دارد. این بدین دلیل است که این ساعت، هموستازی را بوسیله پیش بینی تغییرات ریتمیک رفتار و وضعیت تغذیه ای تنظیم می کند که این امر خود بوسیله بخش بندی کردن مسیرهای متابولیکی ناسازگار در بازه های زمانی دقیق است. این فرایند در مورد مواد غذایی مانند چربی ها و کربوهیدرات ها استفاده می شود. در صورتی که ساعت درونی بدن از هماهنگی خارج شود، می تواند عواقب خطرناکی برای متابولیسم بدن داشته باشد. برای مثال مشخص شده است که کارگران شب کار به بسیاری از بیماری های متابولیکی از جمله دیابت مستعدتر هستند.

در مطالعه ای جدید، محققان دانشگاه مونیخ به ریتم متابولیک 24 ساعته عضلات توجه کردند. فوکوس اصلی آن ها روی دو پروتئین بود که به عنوان تنظیم کننده های کلیدی و بازوهای مثبت و منفی ساعت سیرکادین عمل می کنند. این دو مولکول متضاد به DNAمتصل می شوند و بیان پروتئین های اضافی را شروع می کنند که در تنظیم متابولیسم چربی و پروتئین نقش دارند. با استفاده از سلول های عضلانی موش، محققین نشان دادند که این پروتئین در دوره های شب و روز فعالیت دارند. در ادامه این محققین فرایندهای خاصی را شناسایی کردند که در شب روشن هستند و ساعت درونی بدن را تنظیم می کنند: این امر شامل ذخیره چربی، متابولیسم گلوکز و حساسیت به انسولین است. به طور هم زمان فرایندهای مخالف مانند اکسیداسیون اسیدهای چرب و تجزیه پروتئین نیز کاهش می یابد. این الگوها در ساعت هایی قبل از بیدار شدن  افزایش می یابند و تصور می شود که عضلات را برای فعالیت روزانه آماده می کنند.

محققین راه های احتمالی برای مداخله کردن در این فرایندها را بررسی کردند. به این منظور آن ها موش های فاقد تنظیم کننده های کلیدی را ارزیابی کردند. بدون ساعت سیرکادین، جانوران لاغرتر بودند اما چربی کمتر و توده عضلانی بیشتری داشتند. در مجموع، این مطالعه یک شبکه متابولیکی کامل را در چندین سطح نشان داد. در بلند مدت، محققین قصد دارند که این مکانیسم ها را در انسان نیز بررسی کنند و راهی را برای مداخلات درمانی بیابند. این امر منوط به برنامه ریزی دقیق برای شروع مطالعات بالینی می باشد.

 

Reference:https://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.2005886

 

 

پیام رئیس

به نام خدا

توسعه علوم و فناوریهای راهبردی و تمرکز بر مرزهای دانش یکی از مهمترین سیاست های توصیه شده مقام معظم رهبری بوده و ضامن رشد و شکوفایی کشور می باشد. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در تلاش است تا با تمرکز بر این دست از علوم و فناوری ها، بستر مناسبی را برای ایجاد زیست‌بوم های مناسب کارآفرینی و نوآوری، اقتصاد دانش بنیان، تأمین نیازهای اساسی کشور و حضور موثر در بازارهای جهانی را فراهم آورد . 

ادامه مطلب...

پيام دبير کل

 

به نام خداوند هستی‌ بخش
سومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوری سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی رویدادی علمی و فناورانه است که با توکل به خدای متعال و با یاری اندیشمندان و صاحب‌نظران علوم سلولی و پزشکی بازساختی نقطه عطفی در تحولات مبتنی بر فناوری های نوین در کشور خواهد بود.

ادامه مطلب...

 

 


بخشهای جشنواره


اخبار
برگزار کنندگان همایش


حامیان جشنواره


Scroll to Top