اخبار


شناسایی سلول های بنیادی سرطانی با کمک روشی جدید

 

سلول‏های بنیادی سرطانی (cancer stem cells)  به عنوان عامل اصلی بروز سرطان مطرح شده است، به طوری‏که مقاومت به داروهای شیمی درمانی به وجود این سلول‏ها در تومور نسبت داده می‏شود .مطالعات نشان می‏دهد کهسلول‏های بنیادی سرطانی، خاموش هستند و از نظر فعالیت‏های متابولیکی غیرفعال می‏باشند. دلیل اصلی مقاومت داروئی سلول‏های توموری، عدم فعالیت و تقسیم سلول‏های بنیادی سرطانی در یک بافت توموری می‏باشد. این جمعیت سلولیکه به‏صورت غیریکنواخت در درون بافت تومور توزیع شده‏اند، مانند سلول‏های بنیادی طبیعی دارای قابلیت خودنوسازی بوده و مسئول بقای تومور و تفاوت خصوصیات ژنتیکی و متابولیکی آن می‏باشد. سلول‏های بنیادی سرطانی، در بیماران تحت شیمی درمانی حفظ شده و با تقسیم نابرابر سبب تشکیل سلول‏های توموری جدید با خصوصیات مقاومت چند گانه می‏شود.

حال محققان دانشگاه Illinois پروب یا کاوشگر مولکولی را طراحی کرده اند که به دنبال سلول های بنیادی سرطانی گشته و آن ها را قابل شناسایی، ردیابی و مطالعه می سازد. این پروب مولکولی نه تنها در کشت های سلولی بلکه در محیط بدن جاندار نیز قابلیت شناساندن سلول های بنیادی سرطانی را دارد. شناسایی این سلول ها اولین گام به سمت درک و در نتیجه مقابله با آن ها خواهد بود. در حال حاضر عوامل تجاری برای شناسایی سلول های بنیادی سرطانی وجود دارد اما متاسفانه کاربرد آن ها محدود است زیرا اغلب آن ها قادر نیستند تفاوتی بین سلول های زنده و مرده قائل شوند و به همین دلیل ممکن است به هدفی اشتباه متصل شوند. در این میان پرکاربردترین عوامل آنتی بادی ها هستند که علی رغم اختصاصی بودن، به دلیل اندازه بزرگی که دارند قادر به نفوذ بین فضاهای کوچی که سلول های بنیادی سرطانی قرار گرفته اند را ندارند و در نتیجه ممکن است کارایی زیادی نداشته باشند. علاوه براین، بیشتر آن ها برای کشت های سلولی و محیط های توموری مصنوعی طراحی شده اند و قادر نیستند در محیط پیچیده بدن موجود یا فرد عمل کنند. اما پروب یا کاوشگر مولکولی جدیدی که بوسیله محققین طراحی شده است یک ریز مولکول به نام AlDeSense است که به آنزیم مرتبط با بنیادینگی سلول های بنیادی سرطانی متصل می شود. این پروب بعد از اتصال فعال شده و از خود نور فلورسنس ساطع می کند و این زمانی است که تنها با آنزیم هدف که در غلظت های بالا بوسیله سلول های بنیادی سرطانی سنتز می شود، اتصال برقرار کند.

در آزمایش های صورت گرفته، محققین دریافتند که این آنزیم مارکری برای بنیادینگی بین انواع مختلف سرطان ها است و به همین دلیل نشان می دهد که AlDeSense ممکن است به طور گسترده ای در تصویربرداری های بالینی قابل کاربرد باشد. استفاده از AlDeSense قابل رقابت با تکنیک های فلوسایتومتری و تصویربرداری کانفوکال است و محققین از آن برای ردیابی سلول های بنیادی سرطانی در بافت های گرفته شده از موش ها و هم چنین در موش های مدل سرطانی و دارای تومورهای متاستازی استفاده کردند و مشاهده کردند که این مارکر به خوبی سلول های سرطانی با خاصیت بنیادینگی را نشان می دهد و نکته جالبی که در استفاده از این پروب بدست آمد این بود که این سلول های بنیادی سرطانی حتی حین متاستاز نیز بنیادینگی شان را حفظ می کنند. به عقیده محققین این پروب می تواند بسیاری از محدودیت های ذکر شده در استفاده از رویکردهای معمول شناسایی سلول های بنیادی سرطانی را حذف کند و راه را برای درمان هدف دار سرطان فراهم سازد.

Reference:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acscentsci.8b00313

 

 

 

 

پیام رئیس

به نام خدا

توسعه علوم و فناوریهای راهبردی و تمرکز بر مرزهای دانش یکی از مهمترین سیاست های توصیه شده مقام معظم رهبری بوده و ضامن رشد و شکوفایی کشور می باشد. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در تلاش است تا با تمرکز بر این دست از علوم و فناوری ها، بستر مناسبی را برای ایجاد زیست‌بوم های مناسب کارآفرینی و نوآوری، اقتصاد دانش بنیان، تأمین نیازهای اساسی کشور و حضور موثر در بازارهای جهانی را فراهم آورد . 

ادامه مطلب...

پيام دبير کل

 

به نام خداوند هستی‌ بخش
سومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوری سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی رویدادی علمی و فناورانه است که با توکل به خدای متعال و با یاری اندیشمندان و صاحب‌نظران علوم سلولی و پزشکی بازساختی نقطه عطفی در تحولات مبتنی بر فناوری های نوین در کشور خواهد بود.

ادامه مطلب...

 

 


بخشهای جشنواره


اخبار
برگزار کنندگان همایش


حامیان جشنواره


Scroll to Top