اخبار


نوعی ایمپلنت جدید برای ترمیم بافت استخوان

 

استفاده از پوشش های بیوسرامیکی بر روی ایمپلنت های دندانی و ارتوپدی در سالهای اخیر گسترش یافته است. ساختار سرامیکی ایمپلنت مشابه استخوان طبیعی است و مهمترین قابلیت آن توانایی تبدیل به بافت استخوان پس از پایان دوره درمان است .ایمپلنت های سرامیکی پوشیده با مواد شیمیایی می توانند با موفقیت رشد مجدد استخوان از دست رفته را در جانوران آزمایشگاهی حمایت کنند و خود در نهایت بازجذب شوند. محققان براین باورند که داربست های سرامیکی که به مدل های جانوری شکستگی ایمپلنت پیوند کرده اند می توانند با افزایش روند ترمیم، به طور طبیعی بازجذب شوند و رفته رفته استخوان از دست رفته را جایگزین کنند. این داربست سرامیکی مورد حمایت یک ماده شبه ژل پرینت شده بوسیله پرینتر سه بعدی قرار دارد و می تواند شکل و ترکیب استخوان را به خوبی تداعی کند. یک ویژگی مهم این سیستم سرامیکی جنس آن بود که از تری کلسیم فسفات ساخته شده بود که ترکیبی مشابه با مواد شیمیایی موجود در استخوان است و ایمپلنت را قابل بازجذب می سازد. از طرف دیگر روی این سرامیک را پوششی از دیپیریدامول پوشانده بود که یک رقیق کننده خونی است که آزمایشات مختلف نشان داده اند که موجب افزایش تشکیل استخوان تا بیش از 50 درصد می شود. این ماده شیمیایی باعث فراخواندن سلول های بنیادی استخوانی به محل آسیب نیز می شود و رشد عروق خونی را در محل آسیب استخوانی افزایش می دهد.

 در ادامه به منظور بررسی کارایی این داربست سرامیکی تلفیق شده با ژل پرینت شده سه بعدی، محققین این داربست را به سوراخ های کوچک ایجاد شده در جمجمه موش ها و هم چنین  ضایعه استخوانی 2/1 سانتی متری پا و آرواره خرگوش ایمپلنت کردند. نتایج نشان داد که شش ماه بعد از ایمپلنت، 77 درصد داربست بوسیله بدن موجود بازجذب می شود و استخوان جدیدی شکل می گیرد که به درون شبکه پیرامون داربست رشد می کند. بعد از این مدت تصاویر سی تی اسکن جایگاه ایمپلنت نشان داد که نشانه ای از تری کلسیم فسفات اولیه وجود ندارد. تست های بعدی برای میزان تحمل بار و فشار نشان داد که استخوان جدید شکل گرفته در جایگاه آسیب دارای قدرتی معادل استخوان طبیعی و آسیب ندیده است. حال باید کارایی این نوع ایمپلنت را در مطالعات بالینی مورد بررسی قرار داد تا ایمن بودن و عملکرد آن را مورد تائید قرار دهند

Reference:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/term.2733

 

 

پیام رئیس

به نام خدا

توسعه علوم و فناوریهای راهبردی و تمرکز بر مرزهای دانش یکی از مهمترین سیاست های توصیه شده مقام معظم رهبری بوده و ضامن رشد و شکوفایی کشور می باشد. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در تلاش است تا با تمرکز بر این دست از علوم و فناوری ها، بستر مناسبی را برای ایجاد زیست‌بوم های مناسب کارآفرینی و نوآوری، اقتصاد دانش بنیان، تأمین نیازهای اساسی کشور و حضور موثر در بازارهای جهانی را فراهم آورد . 

ادامه مطلب...

پيام دبير کل

 

به نام خداوند هستی‌ بخش
سومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوری سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی رویدادی علمی و فناورانه است که با توکل به خدای متعال و با یاری اندیشمندان و صاحب‌نظران علوم سلولی و پزشکی بازساختی نقطه عطفی در تحولات مبتنی بر فناوری های نوین در کشور خواهد بود.

ادامه مطلب...

 

 


بخشهای جشنواره


اخبار
برگزار کنندگان همایش


حامیان جشنواره


Scroll to Top