اخبار


پیوند نورون های مشتق از سلول های بنیادی پرتوان القایی برای درمان آسیب نخاعی در مطالعات پیش بالینی

 مشکلات اصلی در استفاده از سلول های بنیادی عصبی مشتق از اهدا کننده هایی که از نظر ژنتیکی با گیرندگان متفاوت هستند در شرایط مانند آسیب های نخاعی، خطر دائمی رد پیوند، لزوم استفاده از داروهای سرکوب کننده ایمنی و یا تکنیک هایی است که بتواند پاسخ ایمنی میزبان را سرکوب کند.

حال محققین دانشگاه کالیفرنیا توانسته اند سلول های پیش ساز عصبی مشتق از سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPSCs) را با موفقیت به طناب نخاعی خوک های بالغی که از نظر ژنتیکی مشابه بودند پیوند کنند و در این فرایند از هیچ داروی سرکوب کننده ایمنی استفاده نشد. سلول های پیوند شده توانستند برای طولانی مدت زنده بمانند و بدون اینکه توموری ایجاد کنند می توانند به نورون های دارای عملکرد تمایز یابنددر این مطالعه سلول های پوستی خوک که یک گونه جانوری بسیاری شبیه به انسان از نظر آناتومی سیستم عصبی مرکزی است به سلول های بنیادی پرتوان القایی بازبرنامه ریزی شدند و این سلول ها نیز به نوبه خود به سلول های عصبی تمایز داده شدند. از آن جایی که این سلول ها از خود خوک گیرنده گرفته شده اند، از نظر ایمنی کاملا سازگار بودند و بعد از پیوند همان طور که گفته شد بدون نیاز به هر گونه سرکوب کننده ایمنی رشد کرده و تمایز یافتند. با استفاده از توالی یابی RNA و روش های بیوانفورماتیک خلاقانه محققین نشان دادند که پیش سازهای عصبی مشتق از iPSC خوکی، حتی بعد از پیوند به طور ایمن و بی خطر مشخصه های ژنتیکی بافت سیستم عصبی مرکزی را بدست می آورند.

این رویکرد به دلیل این که نیاز به مصرف داروهای سرکوب کننده ایمنی ندارد، می تواند شانس بهبودی عملکردی بیماران مبتلا به آسیب های نخاعی را بعد از پیوند پیش سازهای نورونی مشتق از iPSC به طور قابل توجهی افزایش دهد. انجام کارآزمایی های بالینی لازمه انجام این روش در انسان ها می باشد که هدف بعدی محققان می باشد.

Reference: https://health.ucsd.edu/news/releases/Pages/2018-05-09-reprogrammed-stem-cell-derived-neurons-survive-long-term-in-pigs-with-spinal-cord-injuries.aspx

 

 

 

پیام رئیس

به نام خدا

توسعه علوم و فناوریهای راهبردی و تمرکز بر مرزهای دانش یکی از مهمترین سیاست های توصیه شده مقام معظم رهبری بوده و ضامن رشد و شکوفایی کشور می باشد. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در تلاش است تا با تمرکز بر این دست از علوم و فناوری ها، بستر مناسبی را برای ایجاد زیست‌بوم های مناسب کارآفرینی و نوآوری، اقتصاد دانش بنیان، تأمین نیازهای اساسی کشور و حضور موثر در بازارهای جهانی را فراهم آورد . 

ادامه مطلب...

پيام دبير کل

 

به نام خداوند هستی‌ بخش
سومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوری سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی رویدادی علمی و فناورانه است که با توکل به خدای متعال و با یاری اندیشمندان و صاحب‌نظران علوم سلولی و پزشکی بازساختی نقطه عطفی در تحولات مبتنی بر فناوری های نوین در کشور خواهد بود.

ادامه مطلب...

 

 


بخشهای جشنواره


اخبار
برگزار کنندگان همایش


حامیان جشنواره


Scroll to Top