اخبار


ژن درمانی بیماری مرتبط با کلیه در مطالعات پیش بالینی

 در حال حاضر، به دلایل مختلفی که یکی از مهم ترین های آن پیچیدگی ساختار کلیه بوده است و به دلیل این که درک درستی از بیماری های کلیوی بدست نیامده است درمان ها یا داروهای موثری برای این بیماری ها طراحی نشده است. مطالعه حیوانی جدید بوسیله محققین دانشگاه واشنگتن نشان داده است که مواد ژنتیکی می توانند به سلول های آسیب دیده کلیه منتقل شوند و این گامی کلیدی به سمت ایجاد ژن درمانی برای درمان بیماری های کلیوی مزمن است. به عبارت دیگر ژن درمانی می تواند راهی را برای انتقال ژن و آهسته کردن یا معکوس کردن آسیب های سلولی ارائه دهد و منجر به بیماری کلیوی مزمن شود.

به این منظور، محققان روی انتقال مواد ژنتیکی از طریق ویروس های مربوط به آدنو(AAV) به سلول های کلیوی هدف تمرکز کردند. به همین منظور آن ها شش ویروس AAV(سنتتیک و طبیعی) را در موش و ارگانوئیدهای کلیوی انسانی مشتق از سلول های بنیادی مورد ارزیابی قرار دادند.

ویروسی سنتتیک به نام Anc80 در رسیدن به دو نوع سلول کلیوی دخیل در بیماری های مزمن کلیوی موفق بود. این سلول ها در ترشح پروتئین هایی که موجب آسیب های غیر قابل برگشت به اندام می شوند، دخیل هستند. این محققین نشان دادند که مواد ژنتیکی حمل شده بوسیله Anc80 با موفقیت به سلول های کلیوی هدف منتقل می شوند و به همین دلیل می توان از آن ها با اطمینان بالا برای ژن درمانی بیماری های کلیوی استفاده کرد. محققان بر این امیدند تا با انجام کارآزمایی بالینی اثربخشی این نوع روش درمانی را در انسان مورد تائید قرار دهند.

Reference:https://medicine.wustl.edu/news/gene-therapy-method-developed-to-target-damaged-kidney-cells/

 

 

 

 

پیام رئیس

به نام خدا

توسعه علوم و فناوریهای راهبردی و تمرکز بر مرزهای دانش یکی از مهمترین سیاست های توصیه شده مقام معظم رهبری بوده و ضامن رشد و شکوفایی کشور می باشد. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در تلاش است تا با تمرکز بر این دست از علوم و فناوری ها، بستر مناسبی را برای ایجاد زیست‌بوم های مناسب کارآفرینی و نوآوری، اقتصاد دانش بنیان، تأمین نیازهای اساسی کشور و حضور موثر در بازارهای جهانی را فراهم آورد . 

ادامه مطلب...

پيام دبير کل

 

به نام خداوند هستی‌ بخش
سومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوری سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی رویدادی علمی و فناورانه است که با توکل به خدای متعال و با یاری اندیشمندان و صاحب‌نظران علوم سلولی و پزشکی بازساختی نقطه عطفی در تحولات مبتنی بر فناوری های نوین در کشور خواهد بود.

ادامه مطلب...

 

 


بخشهای جشنواره


اخبار
برگزار کنندگان همایش


حامیان جشنواره


Scroll to Top