اخبار


شبیه سازی مدل های بیماری های مغزی با کمک سلول های بنیادی

 محققان آلمانی موفق شدند در یک سیستم مدل مبتنی بر سلول های بنیادی ویژگی های بافت مغز انسان را شبیه سازی کنند. محققان می گویند این ابزار تجربی می تواند برای مطالعه مکانیزم های آسیب شناسی و کمک به پیدا کردن روش های درمانی جدید استفاده شود. نتایج آنها، در  Journal of Cellular Development منتشر شده است و نشان می دهد که مدولاسیون سیستم ایمنی می تواند فرآیندهای تعمیر نورون را فعال تر کند و در نتیجه احتمالا بتواند به مغز کمک می کند تا با آلزایمر بهتر برخورد کند. در این مطالعه مراکز مختلف تحقیقاتی اعم از مرکز بیماریهای نوروژنیک آلمان (DZNE)، موسسه تحقیقاتی پلیمر Leibniz  (IPF)، مرکز پزشکی بازساختی درسدن (CRTD) و مراکز دیگری در آلمان و دیگر کشور ها شرکت داشته اند.

مدل بیماری جدید مبتنی بر سلول های بنیادی انسان است که در یک هیدروژل پلیمری قرار گرفته اند. این بیومواد های نرم و شفاف شامل glycosaminoglycan heparin، پلیمر مصنوعی (اتیلن گلیکول) و واحدهای پپتیدهای عملکردی مختلف است. در این سیستم، کشت های سلولی در چاه های کوچک کشت با حجم کمتر از یک میلی لیتر رشد می کنند.

Carsten Werner از محققان این مطالعه می گوید: سیستم پلیمری قابل تنظیم اجازه ترکیب سیگنال های مولکولی و فیزیکی مؤثر را می دهد که سلول ها را هدایت می کند تا شبکه های سه بعدی را جهت شبیه سازی شبکه های عصبی مغز انسان را ایجاد کنند. در این روش ما می توانیم در حجم های بسیار کوچک سلول ها را کشت دهیم. دیگر مدل های بیماری مبتنی بر سلول های بنیادی انسان در حال حاضر وجود دارد. با این حال، آنها برای پاسخگویی به سوالات تحقیق ما در زمینه بازسازی عصبی مناسب نیستند. ما مطمئن هستیم که سیستم ما در چند جنبه می تواند مانند سلول های مشابه در مغز عمل کنند.

Reference: https://www.dzne.de/en/news/public-relations/press-releases/press/alzheimers-in-mini-format-a-novel-tool-to-study-disease-mechanisms-and-possible-remedies/

 


بخشهای جشنواره

برگزار کنندگان همایش


حامیان جشنواره

Scroll to Top