اخبار


استفاده از سلول های بنیادی برای ترمیم نارسایی قلبی در میمون ها

 نارسایی قلبی به مفهوم ناتوانی نسبی قلب در پمپ کردن خون به درون سیستم گردش خون است. به این ترتیب که این بیماری موجب کمبود خون در اندام ‌ها و در نتیجه ضعف و بی‌حالی شده و از طرفی تجمع خون در سیستم وریدی، موجب ورم در اندام‌ ها به خصوص پاها می‌شود.

محققان دانشگاه واشنگتن از کاردیومیوسیت های حاصل از سلول های بنیادی جنینی انسان (hESC-CM) برای بازگرداندن عملکرد قلب میمون های دارای نارسایی قلبی استفاده کرده اند. محققان امیدوارند که دستاورد آنها می تواند راهی برای توسعه یک درمان مشابه برای درمان بیماران انسانی مبتلا به نارسایی قلبی باشد.

مطالعات این محققان نشان داد كه hESC-CM هاي پيوندي به ميوسيت هاي بطني تبديل شده و اتصالات الکترومكانیكی را با بافت قلب حیوان ایجاد كرده و موجب بهبود قابل توجهی در عملکرد بطن چپ و همچنین توانایی قلب برای پمپاژ خون می شود.

Charles Murry استاد پاتولوژی و رهبر این تیم تحقیقاتی می گوید: در برخی از حیوانات این رویکرد می تواند تا 90% از کارایی را به قلب برگرداند. ما امیدواریم این روش درمانی بتواند نقطه امیدی برای درمان بیماران مبتلا به نارسایی قلبی باشد.

این مطالعه با همکاری محققانی از کشورهای روسیه، ایرلند و تایوان انجام شده است.

لینک خبر فارسی

 

Reference: https://www.nature.com/articles/nbt.4162?_ga=2.250530886.1766938125.1530957027-741290648.1504594119

 


بخشهای جشنواره

برگزار کنندگان همایش


حامیان جشنواره

Scroll to Top