اخبار


بودجه 4.8 میلیون دلاری برای سلول درمانی Retinitis pigmentosa

 محققان دانشگاه کالیفرنیا موفق به دریافت بودجه 4.8 میلیون دلاری از موسسه پزشکی بازساختی کالیفرنیا برای توسعه فعالیت های خود در زمینه سلول درمانی بیماری retinitis pigmentosa که یک بیماری کور کننده است شدند.

Magdalene J. Seiler از محققان این دانشگاه می گوید: هدف ما استفاده از نوعی ورقه های حاوی سلول های شبکیه مشتق از سلول های بنیادی است که به نام ارگانوئید شبکیه شناخته می شود و در پشت چشم پیوند می شود. او می گوید: مراحل پیشرفته این بیماری موجب از بین رفتن سلول های حساس به نور در چشم می شود و بیماران به تدریج کور می شوند.

Retinitis pigmentosa  و دژنراسیون ماکولا مربوط به سن منجر به از دست دادن بینایی ناخوشایند در میلیون ها نفر می شود. هیچ درمان سنتی نمیتواند مراحل پیشرفته ترومبوز شبکیه را به دلیل ناپایداری فوری گیرنده ها بازگرداند. تیم Seiler از سال 1995 در حال تلاش برای درمان این بیماری می باشند. هدف آن ها این است که فوتورسپتور های آسیب دیده با دوباره سازی مدارهای عصبی در داخل چشم جایگزین شوند.

پروژه تحقیقاتی آن ها با نام" Morphological and functional integration of stem cell derived retina organoid sheets into degenerating retina models" در موسسه پزشکی بازساختی کالیفرنیا به تصویب رسیده است.

Reference: https://newswise.com/articles/uci-researcher-receives-cirm-funding-for-stem-cell-based-retina-therapy-to-treat-blindness

 


بخشهای جشنواره

برگزار کنندگان همایش


حامیان جشنواره

Scroll to Top