اخبار


تائید نوعی درمان مبتنی بر سلول های بنیادی برای درمان بیماری قلبی در ژاپن

 محققان ژاپنی موفق به دریافت تائیدیه روشی برای درمان بیماری قلبی با کمک سلول های بنیادی شده اند. در این روش ازسلول های بنیادی پرتوان القائی استفاده شده است که می توان این سلول ها را از بافت های بالغ بازبرنامه ریزی کرد و خاصیت بنیادی را در آن ها ایجاد نمود.

اکنون وزارت بهداشت ژاپن مجوز استفاده از این نوع سلول ها را برای درمان بیماری قلبی داده است. Yoshiki Sawa جراح قلب دانشگاه ازاکا و تیم تحقیقاتی او امیدوارند  با کمک سلول های بنیادی پرتوان القایی  بتوانند جان افراد بیشتری را نجات دهند.

تیم تحقیقاتی Sawa با تمایز سلول های بنیادی پرتوان القایی توانستند لایه ای متشکل از 100 میلیون سلول ماهیچه ای قلب تولید کنند. در ابتدا این فرآیند در خوک ها مورد آزمایش قرار گرفت. این آزمایش ها نشان داد که این تیم می تواند این ورقهای سلولی را بر روی یک قلب پیاده کند و عملکرد آن را بهبود بخشد. این لایه تنها 0.1 میلیمتر ضخامت و 4 سانتیمتر طول دارد.

کارآزمایی بالینی این روش 15 سال به طول انجامید و محققانی از دیگر کشورها نیز در آن شرکت داشتند. از مزیت های این لایه سلولی این است که محققان می توانند بدون استفاده از داربست خاصی سلول ها را به بیمار پیوند زنند.

لینک خبر فارسی

Reference: https://interestingengineering.com/japan-approves-revolutionary-stem-cell-technique-to-treat-heart-disease

 


بخشهای جشنواره
برگزار کنندگان همایش


حامیان جشنواره

Scroll to Top