اخبار


تدوین راهنمای سلول و ژن درمانی توسط FDA

 Scott Gottlieb رئیس سازمان غذا و دارو ایالات متحده آمریکا از برنامه این سازمان برای تدوین راهنمای سلول وژن درمانی تا ماه جولای 2018 خبر داد. او که در کنوانسیون بین المللیBIO به سخنرانی می پرداخت اظهار داشت: صد ها داروی جدید مبتنی بر سلول و ژن درمانی جهت دریافت تائیدیه به این سازمان معرفی شده اند که پیش بینی می شود 40 عدد از این داروها بتواند در سال های نزدیک موفق به دریافت تائیدیه سازمان غذا و دارو آمریکا شود.

او گفت اگر تا چند سال پیش انتظاری از حوزه سلول و ژن درمانی نمی رفت، اکنون با موفقیت این حوزه از علم پزشکی مخصوصا در درمان بیماری های خونی آینده ای درخشان برای آن پیش بینی می شود.

پیچیدگی و چالش های فراوانی برای استفاده از این علم  پیش روی محققان است که ما باید در این زمینه به ایشان کمک های لازم را بکنیم. در این زمینه باید آئین نامه ها و راهنماهای استفاده و تولید این نوع محصولات بطور مداوم تهیه و اصلاح شود.

او افزود که شرکت ها باید فعالیت خود را در زمینه سلول و ژن درمانی به سمتی سوق دهند مه از محصولات در فاز تحقیقاتی به محصولاتی در فاز تجاری برسند.

لینک خبر فارسی

 

Reference: https://www.biopharmadive.com/news/bio18-fda-to-issue-guidance-on-cell-and-gene-therapy-in-


بخشهای جشنواره
برگزار کنندگان همایش


حامیان جشنواره

Scroll to Top