درباره کنگره

  

 

 امروزه با افزایش دانش و درک ما در زمینه‌ی فرآیندهای فیزیولوژیک و پاتولوژیک سلولی و نیز انجام تحقیقات گسترده در زمینه‌ی مسیرهای پیام رسان داخل سلولی، بررسی تعامل سلولها از طریق وزیکولهای مشتق از سلول، نقش آنها در ایجاد و گسترش بیماریها، ارگانوئیدها، مدلسازی بیماریها و بررسی مکانیسم مولکولی ایجاد بیماریها، غربالگری داروها و نیز ظهور تکنولوژی‌های جدید مهندسی سلولی و دستکار‌یهای ژنتیکی شاهد تحولات شگرفی در زمینه‌ی پزشکی بازساختی به ویژه سلول درمانی هستیم. امسال در سومین کنگره بین المللی علوم و فناوریهای سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی با دعوت از پزشکان ،محققان و دانشمندان برجسته‌ی دنیا درحوزه‌های مختلف پزشکی، بیولوژی، مهندسی و نیز سرمایه گذاران بخش سلامت جامعه به مبحث مختلفی نظیر پژوهش های مرز دانش و تحقیقات کاربردی و بالینی پرداخته خواهد شد.  با افتخار از تمام محققان، دانشجویان وعلاقه مندان حوزه‌ی سلولهای بنیادی دعوت می‌شود تا در این رویداد کم‌نظیر علمی شرکت نمایند.  

 پیام رئیس

به نام خدا

توسعه علوم و فناوریهای راهبردی و تمرکز بر مرزهای دانش یکی از مهمترین سیاست های توصیه شده مقام معظم رهبری بوده و ضامن رشد و شکوفایی کشور می باشد. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در تلاش است تا با تمرکز بر این دست از علوم و فناوری ها، بستر مناسبی را برای ایجاد زیست‌بوم های مناسب کارآفرینی و نوآوری، اقتصاد دانش بنیان، تأمین نیازهای اساسی کشور و حضور موثر در بازارهای جهانی را فراهم آورد . 

ادامه مطلب...

پيام دبير کل

 

به نام خداوند هستی‌ بخش
سومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوری سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی رویدادی علمی و فناورانه است که با توکل به خدای متعال و با یاری اندیشمندان و صاحب‌نظران علوم سلولی و پزشکی بازساختی نقطه عطفی در تحولات مبتنی بر فناوری های نوین در کشور خواهد بود.

ادامه مطلب...

 

 


بخشهای جشنواره


اخبار
برگزار کنندگان همایش


حامیان جشنواره


Scroll to Top