مدیر برنامه

 

دکتر محمدجواد محسنی  

 

سمت: مدیر مرکز تحقیقات ارولوژی اطفال و پزشکی بازساختی،

مشاور رئیس بیمارستان مرکز طبی کودکان

 

 

ایمیل: mjmohseni.purc@gmail.com

 

 

 

 

 
بخشهای جشنواره
برگزار کنندگان همایش


حامیان جشنواره

Scroll to Top