برنامه کارگاه های داخلی

 

ردیف عنوان کارگاه از تاریخ تا تاریخ  قیمت  محل برگزاری فایل راهنما
  1   آشنايي با مفاهيم و کاربردهاي سلولهاي بنيادي و کار آزمايشگاهي - ويژة کارشناسان و دبيران  1397/09/03  1397/09/03

2500000 ریال

 مرکز سلول‌های بنیادی برای همه - پژوهشگاه رویان
  2   ويرايش ژنوم با CRISPR Cas9  1397/09/03  1397/09/03

2000000ریال

  پژوهشگاه رویان
  3   اصول پايروسکوئنسينگ و کاربردهاي آن Pyrosequencing Principles and Applications  1397/09/03  1397/09/03

2000000ریال

 پژوهشکده گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  4   آموزش دانش سلولهاي بنيادي به زبان ساده در مدارس  1397/09/04  1397/09/04

2500000 ریال

 مرکز سلول‌های بنیادی برای همه - پژوهشگاه رویان
  5   توليد رترو و لنتي ويروس  1397/09/04  1397/09/04

2500000 ریال

  پژوهشگاه رویان
  6   تکنيک هاي عملي HLA Typing  1397/09/04  1397/09/04

2500000 ریال

 مرکز تحقیقات پیوند سلولهای بنیادی خونساز، بیمارستان آیت الله طالقانی، دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی
  7   استخراج سلولهاي فيبروبلاست و کراتينوسيت انساني و کشت آنها  1397/09/05  1397/09/05

2000000 ریال

 مرکز تحقیقات پوست و سلول های بنیادی دانشگاه علوم پزشکی تهران
  8   مباني کشت سلولهاي انساني و جانوري  1397/09/05  1397/09/05 2400000ریال  مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران
  9   توليد و نگهداري سلولهاي پرتوان القائي  1397/09/05  1397/09/05

4000000 ریال

  پژوهشگاه رویان
  10   آشنايي با اصول فلوسايتومتري و کاربرد آن در تشخيص هاي باليني  1397/09/05  1397/09/05

3000000 ریال

 مرکز تحقیقات پیوند سلولهای بنیادی خونساز، بیمارستان آیت الله طالقانی، دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی
  11   آموزش پيشرفته ثبت اختراعات در حوزه سلولهاي بنيادي  1397/09/05  1397/09/06 450000 ریال  معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
  12   VIRAL METAGENOMICS  1397/09/05  1397/09/06 3000000 ریال  معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
  13   جداسازي و کشت سلولهاي استرومال مشتق از چربي انساني SVF  1397/09/06  1397/09/06

2000000 ریال

 مرکز تحقیقات پوست و سلول های بنیادی دانشگاه علوم پزشکی تهران
  14   آشنائي با بيوانفورماتيک ميکرو RNA ها در تنظيمات رفتار سلولي  1397/09/06  1397/09/06

1500000 ریال

 مرکز تحقیقات فناوری بن یاخته
  15   جداسازي و کشت سلولهاي بنيادي مزانشيمي نمونه اي از کشتهاي سلولي ابتدايي  1397/09/06  1397/09/06

2000000 ریال

 مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران
  16   طراحي مطالعات پيش باليني و آشنايي با مدلهاي حيواني بيماريهاي ايسکميک قلب براي استفاده در مهندسي بافت  1397/09/06  1397/09/06

1500000 ریال

  مرکز تحقیقات فناوریهای نوین قلب و عروق، مرکز قلب تهران
  17   تشخيص مولکولي بيماري جزئي باقيمانده در CML پس از پيوند سلولهاي بنيادي خونساز  1397/09/06  1397/09/06

3000000 ریال

 مرکز تحقیقات پیوند سلولهای بنیادی خونساز، بیمارستان آیت الله طالقانی، دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی
  18   مهندسي بافت  1397/09/06  1397/09/07

4800000 ریال

  پژوهشگاه رویان
  19   مهندسي بافت پوست - با تأکيد بر روشهاي مختلف تهية داربست به منظور مهندسي بافت پوست  1397/09/07  1397/09/07

1500000 ریال

 مرکز تحقیقات پوست و سلول های بنیادی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 پیام رئیس

به نام خدا

توسعه علوم و فناوریهای راهبردی و تمرکز بر مرزهای دانش یکی از مهمترین سیاست های توصیه شده مقام معظم رهبری بوده و ضامن رشد و شکوفایی کشور می باشد. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در تلاش است تا با تمرکز بر این دست از علوم و فناوری ها، بستر مناسبی را برای ایجاد زیست‌بوم های مناسب کارآفرینی و نوآوری، اقتصاد دانش بنیان، تأمین نیازهای اساسی کشور و حضور موثر در بازارهای جهانی را فراهم آورد . 

ادامه مطلب...

پيام دبير کل

 

به نام خداوند هستی‌ بخش
سومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوری سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی رویدادی علمی و فناورانه است که با توکل به خدای متعال و با یاری اندیشمندان و صاحب‌نظران علوم سلولی و پزشکی بازساختی نقطه عطفی در تحولات مبتنی بر فناوری های نوین در کشور خواهد بود.

ادامه مطلب...

 

 


بخشهای جشنواره


اخبار
برگزار کنندگان همایش


حامیان جشنواره

Scroll to Top