برنامه کارگاه های داخلی

ردیف عنوان کارگاه از تاریخ تا تاریخ محل برگزاری فایل راهنما
  1   ويرايش ژنوم با CRISPR Cas9  1397/09/03  1397/09/03   پژوهشگاه رویان
  2   صنعتي سازي توليد فرآوردهاي سلول درماني  1397/09/03  1397/09/03  معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
  3   اصول پايروسکوئنسينگ و کاربردهاي آن Pyrosequencing Principles and Applications  1397/09/03  1397/09/03  پژوهشکده گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  4   تکنيک هاي عملي HLA Typing  1397/09/04  1397/09/04  مرکز تحقیقات پیوند سلولهای بنیادی خونساز، بیمارستان آیت الله طالقانی، دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی
  5   مهندسي بافت پوست - با تأکيد بر روشهاي مختلف تهية داربست به منظور مهندسي بافت پوست  1397/09/04  1397/09/04  مرکز تحقیقات پوست و سلول های بنیادی دانشگاه علوم پزشکی تهران
  6   استخراج سلولهاي فيبروبلاست و کراتينوسيت انساني و کشت آنها  1397/09/05  1397/09/05  مرکز تحقیقات پوست و سلول های بنیادی دانشگاه علوم پزشکی تهران
  7   مباني کشت سلولهاي انساني و جانوري  1397/09/05  1397/09/05  مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران
  8   توليد و نگهداري سلولهاي پرتوان القائي  1397/09/05  1397/09/05   پژوهشگاه رویان
  9   آشنايي با اصول فلوسايتومتري و کاربرد آن در تشخيص هاي باليني  1397/09/05  1397/09/05  مرکز تحقیقات پیوند سلولهای بنیادی خونساز، بیمارستان آیت الله طالقانی، دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی
  10   آموزش پيشرفته ثبت اختراعات در حوزه سلولهاي بنيادي  1397/09/05  1397/09/06  معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
  11   جداسازي و کشت سلولهاي استرومال مشتق از چربي انساني SVF  1397/09/06  1397/09/06  مرکز تحقیقات پوست و سلول های بنیادی دانشگاه علوم پزشکی تهران
  12   جداسازي و کشت سلولهاي بنيادي مزانشيمي نمونه اي از کشتهاي سلولي ابتدايي  1397/09/06  1397/09/06  مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران
  13   طراحي مطالعات پيش باليني و آشنايي با مدلهاي حيواني بيماريهاي ايسکميک قلب براي استفاده در مهندسي بافت  1397/09/06  1397/09/06   مرکز تحقیقات فناوریهای نوین قلب و عروق، مرکز قلب تهران
  15   مهندسي بافت  1397/09/06  1397/09/07   پژوهشگاه رویان
  16   کارگاه بين المللي استانداردهاي سلول درماني fact-jacie  1397/09/08  1397/09/08  سالن اجلاس سران -سالن شهید احمدی روشن
  17   کارگاه مقاله نويسي How to write articles and get them published( مبلغ اين کارگاه 150 هزار تومان مي باشد که 100 هزار تومان آن توسط معاونت علمي رياست جمهوري پرداخت مي گردد.)  1397/09/09  1397/09/09  مرکز همایش های بین المللی جمهوری اسلامی (سالن اجلاس سران)پیام رئیس

به نام خدا

توسعه علوم و فناوریهای راهبردی و تمرکز بر مرزهای دانش یکی از مهمترین سیاست های توصیه شده مقام معظم رهبری بوده و ضامن رشد و شکوفایی کشور می باشد. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در تلاش است تا با تمرکز بر این دست از علوم و فناوری ها، بستر مناسبی را برای ایجاد زیست‌بوم های مناسب کارآفرینی و نوآوری، اقتصاد دانش بنیان، تأمین نیازهای اساسی کشور و حضور موثر در بازارهای جهانی را فراهم آورد . 

ادامه مطلب...

پيام دبير کل

 

به نام خداوند هستی‌ بخش
سومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوری سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی رویدادی علمی و فناورانه است که با توکل به خدای متعال و با یاری اندیشمندان و صاحب‌نظران علوم سلولی و پزشکی بازساختی نقطه عطفی در تحولات مبتنی بر فناوری های نوین در کشور خواهد بود.

ادامه مطلب...

 

 


بخشهای جشنواره


اخبار
برگزار کنندگان همایش


حامیان جشنواره


Scroll to Top