محورهای سمپوزیوم

  •  نگرش نو به پاتوفیزیولوژی و درجه بندی بیماری پیوند علیه میزبان حاد و مزمن

  • درمان های جدید و در حال توسعه برای بیماری پیوند علیه میزبان حاد و مزمن

  • کارآزمایی های بالینی بیماری پیوند علیه میزبان 

  • نقش منبع سلول و ترکیب بافت پیوندی در بروز بیماری پیوند علیه میزبان 

  • سلول درمانی برای بیماری پیوند علیه میزبان

  • بیومارکرهای مرتبط با بیماری پیوند علیه میزبان حاد و مزمن

  • فتوفورزیس برای بیماری پیوند علیه میزبان

  • دست ورزی گرفت برای پیشگیری از بیماری پیوند علیه میزبانپیام رئیس

به نام خدا

توسعه علوم و فناوریهای راهبردی و تمرکز بر مرزهای دانش یکی از مهمترین سیاست های توصیه شده مقام معظم رهبری بوده و ضامن رشد و شکوفایی کشور می باشد. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در تلاش است تا با تمرکز بر این دست از علوم و فناوری ها، بستر مناسبی را برای ایجاد زیست‌بوم های مناسب کارآفرینی و نوآوری، اقتصاد دانش بنیان، تأمین نیازهای اساسی کشور و حضور موثر در بازارهای جهانی را فراهم آورد . 

ادامه مطلب...

پيام دبير کل

 

به نام خداوند هستی‌ بخش
سومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوری سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی رویدادی علمی و فناورانه است که با توکل به خدای متعال و با یاری اندیشمندان و صاحب‌نظران علوم سلولی و پزشکی بازساختی نقطه عطفی در تحولات مبتنی بر فناوری های نوین در کشور خواهد بود.

ادامه مطلب...

 

 


بخشهای جشنواره


اخبار
برگزار کنندگان همایش


حامیان جشنواره


Scroll to Top