تاریخچه کنگره

مقدمه

علوم و فناوري هاي سلول هاي بنيادي و پزشکي بازساختي با اقبال محققين، دانشمندان و سرمايه گذاران در سطح جهان مواجه گشته است و سرمايه گذاري هاي سنگين كشورهاي پيشرفته در اين حوزه، حاكي از نقش مهم و چشمگير اين شاخه از علم و فناوري در كسب سهم بزرگي از بازار دارو و درمان بيماري ها در آينده نزديك دارد. با توجه به جايگاه بالاي اين فناوري برتر در دنيا و اهميت درماني و ارزش اقتصادي آن براي جامعه، همچنين قرار گرفتن علوم سلولهاي بنيادي در ميان اولويت هاي (الف) در علوم پايه و كاربردي بند (3-2) فصل سوم سند نقشه جامع علمي كشور، مسلماً افزايش سرمايه گذاري هاي مادي و معنوي و اجراي برنامه هاي ترويجي علمي- فرهنگي در اين حوزه مي تواند باعث كسب جايگاه شايسته در منطقه و جهان توسط جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 گردد. در اين راستا و با استعانت از خداي متعال، براساس ماده 6 بند دوم سند ملي علوم و فناوري هاي سلول هاي بنيادي مصوب شوراي ستاد راهبري اجراي نقشه جامع علمي کشور شوراي عالي انقلاب فرهنگي مبني بر «ترويج، فرهنگ سازي و اطلاع رساني به منظور بهره مندي صحيح جامعه علمي از دستاوردها و پيشرفت هاي اين  حوزه»، ستاد سلول هاي بنيادي با برنامه ريزي دقيق تا کنون 2 دوره از جشنواره ملي و کنگره بين المللي علوم و فناوري هاي سلول هاي بنيادي را با همکاري ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوري و اقتصاد دانش بنيان، معاونت توسعه و جذب سرمايه، معاونت امور بين الملل و تبادل فناوري معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري در سال هاي 1395 و 1396 با موفقيت و حضور پرشور علاقه مندان و فعالان اين حوزه برگزار نمود. 

اولين جشنواره ملي و کنگره بين المللي علوم و فناوري هاي سلول هاي بنيادي و پزشکي بازساختي (سال 1395)

اولين دوره از جشنواره سلولهاي بنيادي و پزشکي بازساختي در محل مرکز همايش هاي بين المللي رايزن با حضور بيش از 800 تن از اساتيد، پژوهشگران، دانشجويان، دانشآموزان و ساير اقشار علمي کشور طي 30 ارديبهشت لغايت 1خرداد 1396 برگزار گرديد (تصوير 1-6  الي3-6)

 

 

 

با برنامه ريزي هاي صورت گرفته در شوراي اجرايي ستاد توسعه علوم و فناوري هاي سلول هاي بنيادي و طي ماه ها برگزاري جلسات متعدد شوراي راهبردي، اين جشنواره در 6 بخش اصلي شامل کنگره بين المللي، نمايشگاه شرکت هاي دانش بنيان ايراني، فن بازار، کانون انديشه و نوآوري، کارگاه هاي آموزشي - تخصصي، و جايزه ملي سلول هاي بنيادي برگزار گرديد (نمودار 1-6).

                    

 

کنگره بين المللي

"اولين کنگره بين المللي سلول هاي  بنيادي و پزشکي بازساختي" با حمايت مؤثر ارگان ها، سازمان ها و 

مجامع علمی و دانشگاهی، با سخنرانی 40دانشمند بین المللي برگزار گرديد. رويکرد ستاد توسعه علوم و فناوري هاي سلول هاي بنيادي در برگزاري اين کنگره، جلب مشارکت تمامي مراکز علمي و حرفه اي، تعامل با انجمن هاي ملي و بين المللي مرتبط و دعوت از صاحب نظران برجسته با هدف تعامل علمي از يک سو و افزايش خودباوري علمي در کشور ، تمرکز بر مسائل و چالش هاي روز و طراحي محتواي علمي و کاربردي است. با توجه به يافته هاي جديد و ورود محصولات مبتني بر سلول تاييد شده به بازار سلامت ايالات متحده، اروپا و برخي کشورهاي آسيايي، و همچنين نقش سازنده اين گونه فراورده ها جهت درمان بيماري هاي صعب العلاج؛ در اين کنگره، تلاش شد با تمرکز بر جنبه هاي کاربردي استفاده از سلول هاي بنيادي، جديدترين مقالات و دستاوردهاي علمي روز دنيا ارائه گردد (جدول 1-6 و تصوير 4-6 ).بعلاوه، جهت ارائه آخرين نتايج پژوهش ها در حوزه سلول هاي بنيادي، بيش از 300 مقاله از محققان ايراني از نقاط مختلف کشور و همچنين پژوهشگران بين المللي دريافت شد.

 

 

نمايشگاه

اولين نمايشگاه فراگير با حضور مراکز فعال در حوزه سلول هاي بنيادي اعم از شرکت هاي دانش بنيان، مؤسسات توليدکننده محصولات سلولي، ارائه دهندگان خدمات علوم سلولي، توليدکنندگان تجهيزات و مواد آزمايشگاه هاي سلولي، توليدکنندگان اتاق تميز، مؤسسات خيريه حامي درمان بيماران سرطاني و بيماري هاي صعب العلاج مبتني بر دانش و فناوري هاي سلول هاي بنيادي، صاحبان سرمايه و صنايع بزرگ دارويي به عنوان خريداران ايده ها و نوآوري هاي پژوهشگران جوان و شرکت هاي دانش بنيان نوپا برگزار گرديد (تصوير 5-6). آقاي دکتر ستاري، معاون محترم علمي و فناوري رئيس جمهور، و هيات همراه و همچنين آقاي دکتر ديناروند، رئيس محترم سازمان غذا و دارو، نيز به شکل اختصاصي از اين نمايشگاه بازديد به عمل آوردند (تصوير 6-6 و 7-6). در اين دوره از نمايشگاه 38 شرکت دانش بنيان به ارائه محصولات خود پرداختند.

           

 

 

فن بازار

اولين فن بازار تخصصي سلول هاي بنيادي و پزشکي بازساختي کشور، با هدف ايجاد بستر مناسب جهت سرمايه گذاري بر روي دستاوردهاي تحقيقاتي در اين حوزه فناوري در روزهاي 30 و 31 ارديبهشت 1395 برگزار گرديد. رويکرد اين فن بازار تمرکز بر تقاضاي فناوري و دريافت پيشنهاد سرمايه گذاري از صاحبان صنايع و علاقه مندان به سرمايه گذاري در اين حوزه بود. اهداف فن بازار عبارتند از انتخاب و ارزيابي فناوري، آماده سازي طرح ها براي ارائه به سرمايه گذاران، ارائه پيشنهادهاي عملياتي براي رفع نواقص و شکل گيري معامله و تهيه قراردادهاي لازم جهت حمايت از شرکت هاي دانش بنيان صاحب فناوري. بر اين اساس، تمامي اقدامات مرتبط با فرايند تجاري سازي و انتقال فناوري با کمک مديريت توسعه تجاري سازي و بازار ستاد توسعه علوم و فناوري هاي سلول هاي  بنيادي انجام گرديد. در اين فن بازار 5 طرح فناورانه در حوزه سلول هاي بنيادي در حضور سه سرمايه گذار مرتبط با پارک فناوري پرديس ارائه گرديد و تفاهمات اوليه اي شکل گرفت.

 

 نشست کانون انديشه و نوآوري

يکي از اهداف مسئولان و سياست گذاران علم و فناوري در کشور تشويق دانشمندان، فناوران و دانشجويان ايراني ساکن خارج از کشور به بازگشت به کشور و فراهم آوردن بستر لازم براي فعاليت هاي علمي، انتقال فناوري و ايجاد شرکت در داخل است. يکي از بخش هاي مهم جشنواره نشست "کانون انديشه و نوآوري" بود که در تاريخ 1 خرداد 1395 با حضور آقاي دکتر ستاري، معاون علمي و فناوري رياست جمهوري و حدود 20 نفر از دانشمندان ايراني حوزه سلولهاي بنيادي و پزشکي بازساختي مقيم خارج از کشور در محل جشنواره برگزار گرديد. در اين نشست، دکتر ستاري به معرفي امکانات و ظرفيت هاي کشور براي بهره مندي از توانمندي هاي دانشمندان ايراني مقيم خارج از کشور پرداخت و دانشمندان حاضر نيز الزامات تکنولوژيک و ساختاري مورد نياز براي راه اندازي و نهادينه سازي علوم و فناوري هاي نوين در کشور را مورد تاکيد قرار دادند. نمايندگان دانشگاه ها و مراکز تحقيقاتي حاضر در اين نشست نيز با تجارب و دانش متخصصين و دانشمندان حاضر آشنا شدند و زمينه همکاري تني چند از آنها با موسسات و مراکز علمي داخلي فراهم شد که گزارش کامل تر آن در فصل پنجم ارائه شده است.    

کارگاه هاي تخصصي اولين جشنواره

به منظور توانمند سازي و تقويت توان علمي و عملي متخصصان و پژوهشگران و نيروي انساني فعال در حوزه سلول هاي بنيادي و پزشکي بازساختي و همچنين جهت آموزش مهارت ها و تکنيک هايي که تاکنون در اين حوزه کمتر مورد توجه واقع شده بودند، مقرر گرديد در چهارچوب جشنواره ملي سلولهاي بنيادي و پزشکي بازساختي سلسه کارگاه هايي برگزار شود. بر اساس اين مهم کارگروهي تشکيل و با مشارکت صاحب نظران امر فرم RFP براي برگزاري کارگاه ها طي نامه اي به کليه مراکز فعال در اين حوزه در تهران ارسال شد و درخواست گرديد دانشگاه ها و مراکزي که داراي توانمندي ويژه اي در راستاي حوزه سلول هاي بنيادي و پزشکي بازساختي هستند جهت برگزاري کارگاه تخصصي اعلام آمادگي نمايند. طي اين فراخوان 10 مرکز فعال در تهران درخواست برگزاري 26 عنوان کارگاه را اعلام نمودند، که تعدادي از اين کارگاه ها به علت همپوشاني و يا تداخل زماني کنار گذاشته شد و در نهايت 22 عنوان کارگاه در روزهاي منتهي به زمان برگزاري جشنواره برنامه ريزي و در سايت جشنواره جهت ثبت نام عموم اعلان گرديد. از اين مجموع، در نهايت 15 عنوان کارگاه به حد نصاب برگزاري رسيده و در مراکز مختلف برگزار شد (تصوير 7-6). کارگاه هاي برگزارشده را بر اساس موضوعي ميتوان به کارگاه هاي تخصصي آزمايشگاهي و کارگاه هاي تخصصي مديريتي مرتبط با حوزه سلول هاي بنيادي تقسيم کرد. از لحاظ مخاطبين نيز يک دسته از کارگاه ها بهصورت کاملا تخصصي براي مخاطبين کارشناسي ارشد و PhD و يک کارگاه نيز در سطح عمومي براي مخاطبين کارداني و کارشناسي با گستره وسيع تر برگزار گرديد. در طي برگزاري اين کارگاه ها، 53 نفر از متخصصين داخلي به عنوان مدرس، مسئوليت آموزش اين کارگاه ها را بر عهده داشتند. مجموع مخاطبين که در اين کارگاه ها شرکت کردند و از موضوعات ارائه شده بهره مند گشتند 343 نفر بودند که اکثرا از برگزاري کارگاه ها رضايت داشته و در موارد زيادي درخواست برگزاري گسترده تر اين کارگاه ها را داشتند. شايان ذکر است که مخاطبين بين المللي نيز از بعضي از اين کارگاه ها استفاده نمودند که در اين رابطه يکي از کارگاه هاي برگزارشده تحت عنوان "آماده سازيGMP جهت توليد محصولات سلولي" با شرکت 8 نفر از کشورهاي عراق، پاکستان و هند در بيمارستان گاندي برگزار شد. بر اساس نظر ناظران و شرکت کنندگان، برگزاري اين کارگاه ها در راستاي تقويت توان عملي شرکت کنندگان بسيار مفيد واقع شده است (تصوير 8-6).

 

                                                           

 

جايزه ملي

فراخوان اولين جايزه ملي سلول هاي بنيادي و پزشکي بازساختي در يکم آذر ماه 1394 منتشر شد. بدنبال آن 76 عنوان ايده، 12 پايان نامه و 56 مقاله توسط متقاضيان در وب سايت ستاد ثبت شد. پس از انجام 500 نفر-ساعت داوري؛ 10  ايده به مرحله دوم راه يافت. مرحله نهايي داوري آثار در حين برگزاري جشنواره و در حضور متخصصان و اساتيد حوزه سلولهاي بنيادي برگزار گرديد. در نهايت 6 طرح هاي ايده پردازي، 2 پايان نامه و 1 مقاله حائز عنوان برتر شدند (جدول 2-6) و ارائه دهندگان آنها در اختتاميه با دريافت جايزه از دستان آقاي دکتر ستاري معاون علمي و فناوري رئيس جمهور، آقاي دکتر فرهادي وزير علوم، تحقيقات و فناوري و آقاي دکتر فاني وزير آموزش و پرورش مورد تقدير قرار گرفتند (تصوير9-6). همچنين با درنظرگرفتن سوابق، دانش، تجربه و خدمات، از پيشکسوتان برتر حوزه سلول هاي بنيادي و پزشکي بازساختي، آقاي دکتر عبدالمحمد کجبافزاده، استاد دانشگاه علوم پزشکي تهران و خانم دکتر الهه الهي، استاد دانشگاه تهران، با اهداي گرنت تقدير شد (تصوير 9-6).

                    

               

 

بخش دانش آموزي

به منظور توسعه و ترويج فراگير دانش سلول هاي بنيادي و پزشکي بازساختي خصوصا در ميان نسل جوان، به عنوان يکي از بخش هاي جانبي اولين جشنواره، برنامه هاي ويژه دانش آموزان در غرفه هاي معين شده با هدف مشارکت دانش آموزان و ايجاد شبکه هاي دانش آموزي برگزار گرديد (تصوير 10-6 الي 14-6).  در بخش دانش آموزي اولين جشنواره، 250 دانش آموز از مناطق 24 گانه تهران به همراه معلمان و والدين خود از برنامه هاي تدارک ديده شده شامل غرفه نمايش، غرفه بازي، غرفه هاي آموزشي و مسابقه نقاشي و دست سازه بهره مند شدند

                                                   

               

             

                                                                                                                                                                    

                    

نشست هاي تخصصي 

يکي از بخش هاي جانبي مهم اولين جشنواره، برگزاري سه نشست تخصصي (Expert Meeting) ميان پژوهشگران و متخصصان حوزه سلول هاي بنيادي ايراني با متخصصان تراز اول بين المللي بود. اين نشستها با محوريت سه موضوع                      "Stem Cell Donor Registry" ،"Hematopoietic Stem Cell Transplantation" و "Immuno-Cell Therapy and Gene Therapy" در سالن هاي جانبي محل برگزاري جشنواره منعقد گرديدند و افراد حاضر در جلسات به بيان ديدگاه ها و تجارب خود در رابطه با هر موضوع پرداختند و زمينه هاي همکاري و تبادل تجربيات مورد بحث و بررسي قرار گرفت (تصوير 14-6). 

 اختتاميه

مراسم اختتاميه اولين جشنواره ملي و کنگره بين المللي سلول هاي بنيادي و پزشکي بازساختي با حضور دکتر ستاري معاون علمي و فناوري رئيس جمهور، دکتر فرهادي وزير علوم، تحقيقات و فناوري، دکتر فاني وزير آموزش و پرورش، جمعي از مسئولان وزارت بهداشت، جمعي از اساتيد و پيشکسوتان دانشگاه و همچنين علاقه مندان و دانشجويان در روز اول خرداد 1395 برگزار شد (تصوير 15-6).

 

در ابتداي اين مراسم دکتر ستاري، اساسي ترين سرمايه و مزيت فناوري سلول هاي بنيادي و پزشکي بازساختي را نيروي انساني توانمند دانست و افزود: بايد به اين نتيجه برسيم که سرمايه هاي هر کشوري نيروي انساني آن است و ساز وکاري فراهم کنيم که اين سرمايه ارزنده، به عنوان مهمترين دارايي کشورمان مورد اهميت واقع شود. وي با تاکيد بر اصلاح فرهنگ تکيه صرف بر منابع زيرزميني وجهت گيري فرهنگي به سوي ارزش گذاري بر توانمندي هاي انساني کشور، اظهار کرد: آينده اين کشور در نفت و گاز خلاصه نيست، بلکه دانش آموزان و جوانان ما هستند که اگر اين چنين ديدگاهي به داشته باشيم قطعا در آينده موفق خواهيم شد. وي ضمن ابراز خرسندي از دستاوردهاي اين جشنواره، افزود: خوشبختانه در جشنواره امسال، شاهد رخدادهاي مثبت بسياري درکنار هم بوديم. اتفاقاتي که تلاش هاي آموزش و پرورش با همکاري معاونت علمي و فناوري، همچون برگزاري المپيادهاي دانش آموزي، راه اندازي پژوهش سراهاي دانش آموزي همگي و ديگر اقدامات فناورانه از اين دست، زمينه آشنايي کاربردي نوجوانان و جوانان با حوزه علمي و فناوري را بخوبي فراهم ميکند. معاون علمي و فناوري رييس جمهوري، با اشاره به رشد شرکت هاي دانش بنيان بر مبناي توانمندي و خودباوري جوانان کشورمان افزود: خوشبختانه شاهد حضور پررنگ شرکت هاي دانش بنيان که هرکدام داراي ظرفيت بازاري فوق العاده براي هر فناوري جديد ايجاد مي کنند در کشور هستيم. دکتر ستاري با اشاره به اينکه در سال گذشته ما يک شرکت دانش بنيان در حوزه سلول هاي بنيادي داشتيم اما امسال اين رقم به 50 شرکت رسيده است، ابراز اميدواري کرد در اين حوزه شاهد رشد بيشتري در کشور باشيم (تصوير 16-6).

 

 

در ادامه مراسم دکتر فرهادي وزير علوم تحقيقات و فناوري به سخنراني پرداخت و با اشاره به اهميت فناوري سلول هاي بنيادي و پزشکي بازساختي در درمان بيماري هاي صعب العلاج گفت: مي توانيم با تکيه بر علم و با گسترش موضوع سلول هاي بنيادي، بيماريهاي صعب العلاج را درمان کنيم. وي دستاوردهاي علوم سلول هاي بنيادي در درمان نقايص و بيماري هاي استخوان، غضروف، پوست و سيستم عصبي را از مهمترين دستاورد اين علوم برشمرد. دکتر فرهادي در خاتمه در رابطه با نقش آموزش عالي در ارتباط با سلول هاي بنيادي تأکيد کرد: آموزش عالي مي تواند در تأسيس و توسعه رشته هاي جديد، توسعه مراکز تحقيقاتي و برگزاري همايش ها و کارگاه هاي آموزشي نقش کليدي ايفا کند (تصوير 17-6).

 

دکتر فاني، وزير آموزش و پرورش؛ به عنوان سخنران بعدي مراسم اختتاميه، با اشاره به توسعه فناوري هاي نوين در پژوهش سراهاي دانش آموزي، گفت: در سند تحول نظام آموزش و پرورش کشور که حدود 10 سال مراحل تنظيم و تصويب آن به طول انجاميد، براي تربيت دانش آموزان 6 ساحت را پيش بيني کرده ايم. يکي از اين ساحت ها، تربيت علمي و فناورانه دانش آموزان است که بر اساس آن دانش آموز خلاق تربيت شود. وي با تأکيد بر ضرورت تقويت روحيه خلاقانه در بين دانش آموزان، گفت: دانش آموزان بايد بتوانند به سوال «چرايي، چيستي و چگونگي» پاسخ دهند تا خلاقيت جايگزين حافظه گري شود؛ براي اين کار 500 پژوهش سرا در 500 منطقه کشور راه اندازي شده است و در اين راستا کمک به تأسيس  پژوهش سراهای متمرکز بر علوم سلول هاي بنيادي يکي از جهت گيري هاي ويژه ما بوده است (تصوير 18-6).

 در اين مراسم علاوه بر تقدير از برگزيدگان اولين جايزه ملي سلول هاي بنيادي، از دانش آموزان راه يافته به مرحله سوم دوم اولين المپياد دانش آموزي سلول هاي بنيادي و پزشکي بازساختي با اهداي جوايز نقدي تجليل به عمل آمد (تصوير 19-6).

در انتهاي مراسم از 32 نفر از التيام يافتگان بوسيله پيوند سلول هاي بنيادي خونساز در بازه سني 5 تا 22 سال از اقصي نقاط کشور به روي سن دعوت بعمل آمد و برخي از آنان با ارائه توانمندي ها و آثار هنريشان حاضرين را به وجد آوردند (تصوير 20-6).

 

 

دومين جشنواره ملي و کنگره بين المللي علوم و فناوري‏ هاي سلول هاي بنيادي و پزشکي بازساختي (سال 1396)

به دنبال تجربه موفق برگزاري اولين جشنواره، دومين جشنواره ملي و کنگره بين المللي علوم و فناوري هاي سلول هاي بنيادي و پزشکي بازساختي، در تيرماه 1396 با به رهگيري از تجربيات سال گذشته با حضور نزديک به 2500 نفر از اساتيد، پژوهشگران، دانشجويان و فعالان اين حوزه از علم و فناوري و همچنين 1200 نفر از دانش آموزان علاقه مند برگزار گرديد. پوستر اين دوره از جشنواره با بهره گيري از عناصر هنري ايراني، با در نظر گرفتن مفهوم رويش، زايايي و پايداري که ميان سرو ايراني (طرح بته جقه) و سلول هاي بنيادي مشترک است، طراحي گرديد (تصوير 21-6).

                                              

 اين دوره از جشنواره از 8 بخش اصلي تشکيل شده بود که نسبت به دوره گذشته، 2 بخش رويداد استارتاپ ها و بخش مستقل دانش آموزي به آن افزوده شده بود (نمودار 2-6). 

نظر به اهميت برگزاري اين رويداد علمي، فراخوان دومين جشنواره در  وب سايت انجمن بين المللي تحقيقات سلول هاي بنيادي (International Society for Stem Cell Research) و همچنين در بخش Nature events گروه انتشارات Nature اطلاع رساني گرديد (تصوير 22-6).

               

 مراسم افتتاحيه

دومين جشنواره و کنگره بين المللي سلول هاي بنيادي و پزشکي بازساختي در تاريخ 22 تيرماه 1396 در محل سالن اجلاس سران تهران آغاز به کار نمود مراسم افتتاحيه اين جشنواره در ساعت 11 صبح روز پنج شنبه بيست و دوم 1396 در سالن اصلي مجموعه با تلاوت کلام الله مجيد و اجراي سرود ملي آغاز شد. در اين مراسم که مزين به حضور جمع 2000 نفري دانش پژوهان و علاقه مندان به علوم و فناوري هاي سلول هاي بنيادي و همچنين برخي از نمايندگان مجلس، رؤساي ستادهاي علم و فناوري معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، جمعي از معاونين وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، جمعي از رؤساي پژوهشگاه ها و مراکز علمي بود، پس از سخنراني دبير کل و دبير علمي جشنواره؛ دبير ستاد توسعه زيست فناوري، رئيس مرکز مديريت پيوند اعضا وزارت بهداشت، رئيس دانشگاه علوم پزشکي تهران و رئيس دانشگاه علوم پزشکي کرمان به ايراد ديدگاه هاي خود در زمينه اهميت و جايگاه علوم سلول هاي بنيادي و پزشکي بازساختي پرداختند. در انتهاي اين مراسم، از نرم افزار شبکه سلولهاي بنيادي که به سفارش ستاد توسعه علوم و فناوري هاي سلول هاي بنيادي و با همت مهندسين و اعضاي هيأت علمي دانشگاه صنعتي شريف توليد شده است، رونمايي شد  (تصوير 23-6). 

                                                     

 کنگره بين المللي

دومين کنگره بين المللي محل اجتماع متخصصين، دانشجويان و علاقه مندان به حوزه علوم سلول هاي بنيادي، مهندسي بافت، مهندسي ژنتيک، سلول درماني و ساير علوم مرتبط بود. سخنراني هاي مرتبط با اين حوزه با دعوت از بيش از 60 محقق و دانشمند از کشورهاي مختلف بر 7 محور اصلي شامل پيوند سلول هاي بنيادي خونساز، سلول ايمني درماني (ايميونسلتراپي)، قانون، مقررات و اخلاق در سلول درماني، مهندسي بافت، بانک سلولي، ژن درماني و تجاري سازي محصولات مبتني بر سلول و بافت، متمرکز بود (جدول 3-6). 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
از آنجايي که علوم سلولهاي بنيادي و پزشکي بازساختي به عنوان يک دانش بين رشته اي مطرح است، اين کنگره محفلي بود تا متخصصين رشته هاي مختلف علوم زيستي، پزشکي، مهندسي و حتي علوم اجتماعي به طور منسجم به بحث و تبادل نظر در زمينه يافته هاي جديد و راهکارهاي توسعه و ترويج آنها بپردازند. در اين راستا، متخصصين علوم زيستي و پزشکي کاربرد سلول هاي بنيادي را در درمان بيماري هاي مختلف خصوصا بيماري هاي صعب العلاج مورد کاوش قرار دادند. مهندسين بويژه متخصصاني که در زمينه بيومواد و رشته هاي مرتبط فعاليت ميکنند، حيطه پزشکي بازساختي را از منظر توليد داربست هاي مورد استفاده در توليد بافت و اندام مورد بحث قرار دادند. متخصصين علوم حقوق و اخلاق نيز نگراني ها و راهکارهاي قانوني را در زمينه استفاده از انواع سلول هاي بنيادي در درمان بيماري ها و جايگزين کردن بافتهاي صدمه ديده مطرح نمودند. 
جهت ارائه در کنگره بيش از 600 مقاله از محققان ايراني و خارجي دريافت شد که نسبت به دوره گذشته 100% رشد را نشان ميدهد. مقالات اين کنگره در مجله علمي-پژوهشي بيوتکنولوژي ايران (Iranian Journal of Biotechnology) که در ISI نمايه شده و ضريب تأثير (IF) آن 52/0 است، منتشر شد (تصوير 24-6). 
 
 

 

 نمايشگاه

 نمايشگاه دوره دوم جشنواره نيز با هدف شناخت پتانسيل هاي علمي، تحقيقاتي و توليدي؛ تقويت همکاري بين مراکز تحقيقاتي، پژوهشکده ها و مراکز توليدي و تجاري، نفوذ فناوري هاي توسعه يافته سلول درماني و پزشکي بازساختي از آزمايشگاه تا بالين، زمينه سازي براي حضور شرکت هاي داخلي در بازارهاي بين المللي و تقدير از فناوران و محصولات برتر برگزار شد. شرايط شرکت در نمايشگاه بدين صورت بود که کليه شرکت هاي خواهان حضور در نمايشگاه ابتدا ملزم به تکميل فرم درخواست غرفه در وب سايت کنگره بودند. شرکت کنندگان تنها مجاز به عرضة آن دسته از کالا يا دستاوردهايي بودند که صرفاً در چارچوب موضوع نمايشگاه بوده و ارائه ديگر اقلام و خدمات خارج از حوزة علوم سلولي و پزشکي بازساختي ممنوع اعلام شد. بر اين اساس، کميته برگزاري نمايشگاه با بررسي فرم هاي درخواست و محصولات شرکت ها نسبت به پذيرش شرکت هاي واجد شرايط تصميم گيري نمود. 

هزينه دريافتي از غرفه داران تنها بيست درصد بودجه لازم جهت برپايي هر غرفه بوده و مابقي هزينه ها جهت حمايت از شرکت ها و موسسه ها توسط ستاد توسعه علوم و فناوري هاي سلول هاي بنيادي پرداخت گرديد. همچنين کليه هزينه ‏هاي مربوط به غرفه ‏سازي به صورت متحدالشکل نيز توسط ستاد تقبل گرديد و از طريق پيمانکار به نحو احسن انجام شد. حداقل متراژ غرفه سرپوشيده با تجهيزات 5/7 مترمربع و حداکتر 24 متر مربع در نظر گرفته شد. اين نمايشگاه در محل ورودي درب غربي مرکز همايش‏ هاي بين‏ المللي جمهوري اسلامي ايران (سالن اجلاس سران) در فضايي به مساحت 700 متر مربع برپا شد. نمايشگاه اين دوره به تبع رشد شرکت هاي تعداد دانش بنيان در حوزه سلول هاي بنيادي و پزشکي بازساختي، با حضور و استقبال تعداد بيشتري از شرکت ها مواجه شد. در اين دوره 44 شرکت و موسسه دانش بنيان حضور داشتند و با ارائه محصولات و خدمات خود توانستند توانمندي هاي کشور را در راستاي نيل به اهداف اقتصاد مقاومتي به نمايش بگذارند (تصوير 25-6 الي 27-6). جهت انتخاب شرکت و غرفه برتر،  بر اساس شاخصه ايي که به اطلاع شرکت‏کنندگان در نمايشگاه قرار گرفته بود، فرم امتيازدهي تهيه و در اختيار تمامي شرکت هاي دانش بنيان حاضر در نمايشگاه قرار گرفت. با جمع بندي آرا و ارزيابي 5 داور بي طرف، در پايان اين نمايشگاه از ميان شرکت هاي دانش‏ بنيان، "شرکت ژن و سلول ايده آل" به عنوان شرکت دانش بنيان نوپاي برتر و "شرکت همانندساز بافت کيش" به عنوان شرکت دانش ‏بنيان توليدي برتر نمايشگاه معرفي شده و در مراسم اختتاميه از مديران آنها با اعطاي امتياز تسهيلات از معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري تقدير به عمل آمد.

         

     

 فن بازار

نظر به اهميت شعار اعلام شده از سوي مقام معظم رهبري براي سال 1396، موضوع "توليد و اشتغال" به عنوان اولويت اصلي ستاد توسعه علوم و وفناوري هاي سلول هاي بنيادي مورد توجه قرار گرفت. فن بازار سلول هاي بنيادي به عنوان بستر شکوفايي و پايه گذاري شرکت هاي دانش بنيان، همچون سال گذشته به عنوان يکي از بخش هاي اصلي "دومين جشنواره ملي علوم و فناوريهاي سلولهاي بنيادي و پزشکي بازساختي" تعيين گرديد. با نگاه به تجربيات و دستاوردهاي دوره گذشته فن بازار، دوره دوم اين رويداد به طور منسجم و با اهداف مشخص تري برنامه ريزي گرديد (تصوير 28-6). 

 

 بدين منظور، مطابق با نظرات و پيشنهادهاي ايفادشده از کارگروه فناوري ستاد، 12 موضوع شامل (1) بيوراکتورهاي سلولي براي سلول هاي چسبنده و سلول هاي ايمني، (2) بيوپرينترهاي سه بعدي، (3) محيط کشت هاي سلولي و سرم هاي پايه انساني، (4) کيت هاي جداسازي سلول ها و دستگاه هاي مرتبط، (5) فلاسک سلول هاي چسبنده، (6) پردازشگر بافتي جهت تسهيل جداسازي سلولي، (7) سازه هاي پوستي سلولار و آسلولار، (8) سازه هاي مهندسي بافت استخوان و غضروف، (9) توليد ايزولاتورهاي مرتبط با حوزه سلول و ژن درماني، (10) ايجاد بيوبانک هاي درماني و تحقيقاتي در حوزه سلول و ژن درماني، (11) خدمات پيش باليني با شرايط GLP و (12) طراحي و ايجاد اتاق هاي تميز با استاندارد بين المللي جهت اجاره به مراکز درماني- تحقيقاتي به عنوان محورهاي اصلي مدنظر ستاد تعريف گرديدند. بر اساس همين موضوعات، 16 طرح فناورانه نزديک به بازار براي شرکت در اين رويداد مورد پذيرش قرار گرفتند و در روز برگزاري فن بازار (23/04/1396) در حضور صاحبان سرمايه، هلدينگ هاي دارويي و سرمايه گذاري ارائه گرديدند (تصوير 29-6). از اين ميان، 5 طرح با عنوان هاي "دستگاه ويرايش کننده ژن سلول هاي يوکاريوتي"،  "طراحي روش اتوماتيک و بهينه سازي سلول زدايي از پردة آمنيوتيک انساني جهت آماده سازي براي کراس لينک در بيوراکتور"، "طراحي و ساخت محيط کشت اختصاصي و واحد با نام HRM براي تمامي مراحل آماده سازي سلول هاي گامت (اسپرم و تخمک)، لقاح آزمايشگاهي سلول ها و ايجاد جنين و تکوين جنين موش به جاي استفاده از 5 نوع محيط کشت خارجي و همزمان"، "توليد نانوداروي گياهي براي درمان بيماري ام اس" و "توليد دستگاه تهيه سوسپانسيون سلول هاي پوستي جهت درمان بيماري هاي پوستي" مورد توجه سرمايه گذاران قرار گرفت و به مرحله عقد توافق نامه بين صاحبان ايده (محصول) و سرمايه رسيد. متوسط سرمايه توافق شده براي توليد هر کدام از اين محصولات 5 ميليارد ريال بود.  

 علاوه بر اين، به عنوان قسمت جنبي فن بازار 1396، بر اساس نظرات متخصصين و کارشناسان امر، 3 مشکل و کمبود اصلي کشور در حوزه سلول هاي بنيادي و پزشکي بازساختي در قالب "مسابقه چالش هاي نوآوري" مطرح گرديدند. اين رقابت فناورانه، در اصل سازوکاري براي حل مشکلات فني بنگاه هاي صنعتي کشور با بهره گيري از همت و دانش پژوهشگران، نخبگان و فناوران ايراني است. بر اين اساس، متخصصان و فعالان اين حوزه، دانش، ايده و توانمندي خود را جهت خلق محصولات راهبردي مورد نياز کشور و غلبه بر وابستگي کشور به واردات بسيج مي نمايند و از اين طريق مسير توسعه و تجاري سازي فناوري هموار شده و اقتصاد مقاومتي و دانش بنيان توسعه مي يابد. محورهاي رقابت چالش نوآوري 1396 شامل توسعه روش هاي هدفمندسازي سلول ها، ساخت کيت هاي تشخيصي تعيين HLA و ساخت کيسه آفرزيس براي جداسازي سلول ها بود (تصوير 30-6). 

              

 

در اين راستا و مطابق اطلاع رساني صورت گرفته از اسفند 1395، در مجموع  18طرح به ستاد واصل شد و پس از بررسي توسط 6 داور تخصصي، براي هر چالش به نفرات اول و دومي که بهترين ايده/پروتوکل توليدي را ارائه نمودند، جوايز نقدي اختصاص داده شد (جدول 4-6).

 

 

کانون انديشه و نوآوري

 دومين دوره نشست هاي کانون انديشه و نوآوري همزمان با جشنواره دوم و با حضور بيش از 30 تن از از اساتيد و دانشجويان پسادکتري ايراني مقيم خارج از کشور برگزار گرديد. در اين دوره، برنامه هاي متنوعي براي اعضاي کانون در نظر گرفته شده بود که شامل بازديد از پارک فناوري پرديس در روز چهارشنبه 21/04/1396، نشست با مديران و روساي دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و شرکت هاي داخلي در روز پنجشنبه 22/04/1396 و بازديد از شرکت سل تک فارمد در روز جمعه 23/04/1396 بود. در بازديد از پارک فناوري پرديس، ايرانيان مقيم خارج از کشور نشستي با مهندس بيرنگ معاون وقت امور بين الملل و تبادل فناوري معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري داشتند و ضمن آشنايي با اهداف و ظرفيت هاي پارک فناوري پرديس و همچنين تسهيلات بنياد ملي نخبگان براي محققين ايراني خارج از کشور، نقطه نظرات خود را درباره الزامات و نحوه همکاري با داخل بيان نمودند. پس از اين نشست، اعضاي کانون از توانايي ها و امکانات شرکت سيناسل (واقع در پارک فناوري) بازديد نمودند (تصوير 31-6).

            

 در روز 22/4/1396 در محل سالن اجلاس سران، نشست اعضاي کانون انديشه و نوآوري با حدود 20 نفر از مديران و روساي دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و شرکت ها برگزار شد. پس از معرفي مهمانان و زمينه هاي تخصصي شان، دانشگاه ها و پژوهشگاه ها نيز به معرفي امکانات، ظرفيت ها، تسهيلات و زمينه هاي کاري و پژوهشي خود پرداختند و براي جذب و انجام همکاري هاي مشترک با ايرانيان مقيم خارج از کشور اعلام آمادگي نمودند (تصوير 32-6).

        

    

کارگاه هاي آموزشي

يکي از بخش هاي مفيد و آموزشي "دومين جشنواره ملي و کنگره بين المللي علوم و فناوري هاي سلول هاي بنيادي و پزشکي بازساختي"، برگزاري 19 عنوان کارگاه علمي- تخصصي بود که مطابق اولويت هاي آموزشي ستاد توسعه علوم و فناوري هاي سلول هاي بنيادي و بر اساس نيازهاي پژوهشگران و دانشجويان برنامه ريزي گرديد (جدول 5-6 و تصوير 33-6).

در انتخاب عناوين اين کارگاه ها سعي شد بر ارتقاي دانش و مهارت هاي ضروري علاقه مندان به حوزه علوم سلول هاي بنيادي و پزشکي بازساختي توجه شود. همچنين تلاش گرديد شرکت کنندگان در اين کارگاه ها با مفاهيم کاربردي و مرز دانش آشنا شوند.

                 
     

 

دومين جايزه ملي سلول هاي بنيادي و پزشکي بازساختي

فراخوان دومين جايزه ملي سلول هاي بنيادي و پزشکي بازساختي در آذر ماه 1395 منتشر شد. بدنبال آن تا 15 دي ماه 1395، 63 عنوان ايده، 11 پايان نامه، 36 مقاله توسط متقاضيان در وب سايت ستاد ثبت شد. پس از انجام 84 نفر- ساعت داوري در مورد طرح هاي ايده پردازي در مرحله اول، 6 ايده به مرحله دوم راه يافتند. مرحله نهايي داوري ايده ها و همچنين داوري مقالات و پايان نامه ها در حين برگزاري جشنواره و در حضور صاحب نظران و اساتيد دانشگاه  برگزار گرديد (تصوير 34-6). در نهايت 2 طرح ايدهپردازي، 1 پايان نامه و 1 مقاله حائز عنوان برتر شدند (جدول 6-6)، و ارائه دهندگان آنها در اختتاميه جشنواره مورد تقدير قرار گرفتند (تصوير 35-6). همچنين با درنظرگرفتن سوابق، دانش، تجربه و خدمات، از آقاي دکتر افلاطونيان به عنوان پيشکسوت برتر حوزه سلولهاي بنيادي و پزشکي بازساختي، با اهداي گرنت تجليل شد (تصوير 35-6).

 

 

         

 

 بخش دانش آموزي

با عنايت به تجربه موفق برگزاري بخش دانش آموزي جشنواره اول، بخش دانش آموزي دومين جشنواره به صورت گسترده تر و به عنوان يک بخش مستقل در فضايي به مساحت 1000 مترمربع در محل سالن اجلاس برگزار گرديد.  شاخه ي دانش آموزي ستاد در اين جشنواره برنامه هاي متنوع و جذابي همچون کارگاه هاي آموزشي، غرفه هاي متعدد جهت ارائه دستاوردهاي دانش آموزان در اين حوزه، ارائه پوستر و مقالات دانش آموزي و پنل هاي علمي براي دانش آموزان تدارک ديد. جهت ارائه در بخش دانش آموزي جشنواره، 220 مقاله به دبيرخانه دانش آموزي ستاد واصل گرديد که پس از داوري، 38  مقاله منتخب در تالار همايش طبقه زيرين مجموعه اجلاس سران که به بخش دانش آموزي اختصاص يافته بود، به صورت سخنراني ارائه گرديد. همچنين در فضاي نمايشگاهي طبقه زيرين، ايستگاه هاي آموزشي (ايستگاه آشنايي با تجهيزات و کشت سلول، ايستگاه روش هاي مهندسي بافت، ايستگاه کار با حيوانات آزمايشگاهي و حيوانات مدل و ايستگاه کشت بافت گياهي)، ايستگاه پوستر و غرفه هاي متعددي از جمله غرفه آثار گرافيکي و نقاشي، فيلم و انيميشن هاي منتخب دانش آموزي، دست سازه، بازي هاي آموزشي و فناوري هاي ديجيتال که همگي در رابطه با علوم سلول هاي بنيادي و پزشکي بازساختي بودند و توسط دانش آموزان توليد شده بودند، به معرض نمايش درآمدند. در طي برگزاري جشنواره بيش از 1200 دانش آموز از استان هاي مختلف از بخش دانش آموزي بازديد به عمل آوردند. در پايان بخش دانش آموزي جشنواره، از آثار برتر دانش آموزان در 11 محورشامل مقاله پژوهشي، مقاله مروري، گزارش پروژه، انيميشن، اپليکيشن، بازي کامپيوتري، دست سازه، طراحي لگو و کاراکتر، پوستر آموزشي، داستان و شعر با اهداي  جوايزي ويژه تقدير بعمل آمد (تصوير 36-6). 

        

 رويداد استارتاپ

امروزه، اعتقاد بر اين است که نيروي محرکه اقتصادهاي پيشرو، استارتاپ ها (کارآغازها) و شرکت هاي دانش بنيان نوپا هستند. ايجاد کارآغازهاي جديد از يک سو نيازمند انرژي و دانش نسل جوان و از سوي ديگر نيازمند ارائه آموزش هاي لازم جهت تبديل ايده ها به کسب و کار ملموس است. رويداد استارتاپ ها، يک برنامه سه روزه آموزشي و تعاملي است که در آن، شرکت کنندگان در گروههاي سني و  تحصيلاتي متفاوت از جمله دانش آموزي، دانشجويي و همچنين فارغ التحصيلان از سطوح مختلف دانشگاهي شرکت مي نمايند تا طي مدت زمان مشخص ايده هاي تجاري مبتني بر دانش خود را مطرح کرده، گروه تشکيل دهند و هر گروه ايده اي را اجرايي نمايد. 

رويداد استارتاپ هاي سلول هاي بنيادي و پزشکي بازساختي (رويداد Stemup) در قالب جشنواره دوم ستاد و از 19 الي 21 تير 1396 در در محل پارک علم و فناوري دانشگاه تهران برگزار گرديد (تصوير 37-6). ستاد توسعه علوم و فناوري هاي سلول‏ هاي بنيادي با برنامه ريزي هاي منظم و برگزاري جلسات از حدود سه ماه قبل پيش از جشنواره، بستر لازم جهت هر چه بهتر برگزار شدن اين اتفاق منحصربفرد فراهم آورد.

در روز اول اين رويداد، پس از سخنراني دکتر حميديه دبير ستاد سلول هاي بنيادي و دکتر کيهان ور دبير اين رويداد در مراسم افتتاحيه، صاحبان ايده به ارائه ي 3 دقيقه اي از ايده خود پرداختند. حاضرين هر يک از ايده ها را با توجه به معيارهاي ذکر شده در فرمهاي نظرسنجي مورد ارزيابي قرار دادند. در زمان مقرر تمامي اين فرم ها جمع آوري گرديد و از ميان ايده ها مواردي که امتياز بالاتري را به خود اختصاص داده بودند به عنوان 10 ايده برتر انتخاب شدند. 

در روز دوم، گروه ها با امکاناتي که در اختيارشان قرار داده شده بود، شروع به برنامه ريزي مسير اجرايي کردن ايده هاي خود نمودند. در اين روز منتورهايي (مربياني) که در زمينه هاي مختلف متخصص و يا سابقه ايجاد استارتاپ را داشتند، گروه ها را جهت اجرايي نمودن ايده هايشان راهنمايي کردند. همچنين تشکيل کارگاه مدل کسب وکار و بحث و گفتگو در اين خصوص، گروه ها را در پياده سازي هرچه بهتر ايده ها و آماده کردن بوم مدل کسب و کار ياري نمود. روز سوم، اعضاي گروه ها در کنار يکديگر با استفاده از نظرات منتورها و دبيران علمي، بوم مدل کسب و کار خود را کامل کردند و پس از حضور در کارگاه "نحوه ارائه" و کسب اطلاعات مفيد در اين خصوص، تمام توان خود را جهت آماده سازي مطالب لازم براي ارائهي طرح در مقابل داوران و دفاع از ايده ي مورد نظرشان به کار گرفتند (تصوير 38-6). 

               

 عصر روز سوم، ايده ها مورد بررسي قرار گرفتند به طوري که گروه ها در حضور داوران، منتورها، اساتيد و سرمايه گذاران به ارائهي توضيحات لازم در زمينه توجيه اقتصادي طرح، ارزشي پيشنهادي، افرادي که به عنوان مصرف کنندگان نهايي در نظر گرفته شده بودند، کانال هاي ارتباط با مشتريان، منابع کليدي، فعاليت هاي کليدي و شرکاي کليدي پرداختند و از ايده ي خود دفاع کردند که در نهايت چهار تيم برتر با رأي نهايي داوران انتخاب شدند (جدول 7-6) و در مراسم اختتاميه با حضور دکتر امير علي حميديه دبير ستاد و دکتر پيمان کيهانور  و منتورها با جوايز نقدي مورد تقدير قرار گرفتند (تصوير 39-6).

       

اختتاميه 

آيين اختتاميه دومين جشنواره ملي وکنگره بين المللي علوم و فناوري هاي سلول هاي بنيادي و پزشکي بازساختي با حضور معاونين محترم معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، جمعي از مديران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و نمايندگان مجلس در روز 24/04/1396 برگزار شد. در اين اجتماع 2000 نفري علاوه بر سخنراني دبير ستاد و تشريح دستاوردهاي اين جشنواره، از نفرات برگزيده جايزه ملي و چالش نوآوري و همچنين برگزيدگان بخش دانش آموزي با اهداي جوايز تقدير بعمل آمد. همچنين از 2 شرکت دانش بنيان برتر حاضر در نمايشگاه با اهداي لوح ابن سينا و امتياز تسهيلات 500,000,000 ريالي تجليل به عمل آمد. 

 

 

 

 پیام رئیس

به نام خدا

توسعه علوم و فناوریهای راهبردی و تمرکز بر مرزهای دانش یکی از مهمترین سیاست های توصیه شده مقام معظم رهبری بوده و ضامن رشد و شکوفایی کشور می باشد. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در تلاش است تا با تمرکز بر این دست از علوم و فناوری ها، بستر مناسبی را برای ایجاد زیست‌بوم های مناسب کارآفرینی و نوآوری، اقتصاد دانش بنیان، تأمین نیازهای اساسی کشور و حضور موثر در بازارهای جهانی را فراهم آورد . 

ادامه مطلب...

پيام دبير کل

 

به نام خداوند هستی‌ بخش
سومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوری سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی رویدادی علمی و فناورانه است که با توکل به خدای متعال و با یاری اندیشمندان و صاحب‌نظران علوم سلولی و پزشکی بازساختی نقطه عطفی در تحولات مبتنی بر فناوری های نوین در کشور خواهد بود.

ادامه مطلب...

 

 


بخشهای جشنواره


اخبار
برگزار کنندگان همایش


حامیان جشنواره


Scroll to Top