کمیته علمی

 

به ترتیب حروف الفبا

          

 

دکتر مرضیه ابراهیمی 
دکتر سید حسین احمدی تفتی 
دکتر حمید احمدیه 
دکتر محمود رضا اشرفی 
دکتر بهروز افلاطونیان 
دکتر ناصر اقدمی 
دکتر محمدامیر امیرخانی 
دکتر محمدهادی ایمانیه 
دکتر حسن آذری 
دکتر مریم آیت اللهی 
دکتر بهناز بخشنده 
دکتر علیرضا برادران رفیعی 
دکتر کاوه بقایی 
دکتر حسین بهاروند 
دكتر نغمه بهرامی 
دکتر فرزاد پاکدل 
دکتر عباس پرداختی 
دکتر علی اکبر پورفتح الله 
دکتر علی اصغر پیوندی 
دکتر علی جعفریان 
دکتر محمدتقی جغتایی 
دکتر  مختار جلالی جواران
دکتر محمد جوان 
دکتر عباس حاج فتحعلی 
دکتر جمشید حاجتی 
دکتر علی اکبر حقدوست 
دکتر امیرعلی حمیدیه 
دکتر محمدمهدی دهقان 
دکتر رسول دیناروند 
دکتر محمدرضا رشیدی 
دکتر محمدرضا زالی 
دکتر سیروس زینلی 
دکتر حمیدرضا سلیمانپور 
دکتر مسعود سلیمانی 
دکتر عبدالحسین شاهوردی 

 

دکترعلیرضا شعاع حسنی 
دکتر هوشنگ صابری 
دکتر سارا صعودی 
دکتر محمدحسین صومی 
دکتر محمدنقی طهماسبی 
دکتر احسان عارفیان 
دکتر قاسم عموعابدینی 
دکتر علیرضا فارسی نژاد 
دکتر فردین فتحی 
دکتر پروانه فرزانه 
دکتر محمد فرهادی 
دکتر مصطفی قانعی 
دکتر حسین قنبری 
دکتر سید کامران کامروا 
دکتر عبدالمحمد کجباف زاده 
دکترعلی صمدی کوچکسرایی 
دکتر پیمان کیهان ور 
دکتر حمید گورابی 
دکتر باقر لاریجانی 
دکتر زهرا مجد 
دکتر مهدی محمد نژاد 
دکتر صمد محمدنژاد داریانی 
دکتر مهدی محمدنژاد 
دکتر محمدرضا مخبر دزفولی 
دکتر علی مشیری 
دکتر رضا ملک زاده 
دکتر سید اسد الله موسوی 
دکتر سید علی جواد موسوی 
دکتر حمید میرزاده 
دکتر مهین نیکوگفتار 
دکتر محمدعلی نیلفروش زاده 
دکتر ابراهیم واشقانی 

دکتر محمد واسعی
دكتر  سيد محمود مسيحا هاشمي 

 
بخشهای جشنواره
برگزار کنندگان همایش


حامیان جشنواره

Scroll to Top