کمیته دانش آموزی

 

مقدمه
جهت تحقق اهداف ذکر شده در سند ملی علوم و فناوری سلول های بنیادی از یک طرف و وجود پتانسیل های بالقوه فراوان آموزش و پرورش در بخش دبیران و دانش آموزان از طرف دیگر، فعال سازی بخش دانش آموزی ستاد علوم و فناوری سلول های بنیادی ضروری به نظر می رسد . در این راستا کمیته ی دانش آموزی با هدف تهیه نقشه ی راه و برنامه ریزی در این حوزه ی مهم تشکیل شد.
مهم ترین دستاورد مورد نظر کشف و شناسایی دانش آموزان مستعد و علاقه مند در این حوزه، هدایت و تربیت صحیح و علمی نیروی انسانی مورد نیاز است تا از هدر رفتن زمان و منابع جلوگیری شود.

اهداف

هدف کلان

ترویج دانش و  فناوری های سلولهای بنیادی وپزشکی باز ساختی در جامعه ی دانش آموزان ودبیران


اهداف اختصاصی

1. فراهم نمودن امکان دستیابی دانش آموزان به یافته های جدید علمی و پژوهشی درحوزه ی علوم وفناوری سلولهای بنیادی وپزشکی باز ساختی

2. فراهم نمودن زمینه ی مشارکت دانش آموزان مستعد وعلاقمند در انجام پژوهش های ملی و بین المللی

3. کشف و هدایت دانش آموزان مستعد وعلاقمند حوزه ی دانش و  فناوری های سلولهای بنیادی وپزشکی باز ساختی

4.آماده سازی و ایجاد انگیزه وگرایش در دانش آموزان جهت انتخاب رشته دانشگاهی مرتبط

5.توانمندسازی دبیران آموزش و پرورش با هدف آموزش دانش آموزان مستعد وعلاقمند

اعضای کمیته دانش آموزی

 


دکتر محمد جواد محسنی

سحر تائبی 

مریم محمدی کارشناس وزارت آموزش و پرورش در امور پژوهش سراهای کشور

زهرا نیکویی مدیر پژوهش سرای ملاصدرا ی کرج و مسؤل دبیر خانه ی کشوری دانش آموزی علوم و فناوری های سلول های بنیادی

بتول احدی کارشناس بخش دانش آموزی ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی

 پیام رئیس

به نام خدا

توسعه علوم و فناوریهای راهبردی و تمرکز بر مرزهای دانش یکی از مهمترین سیاست های توصیه شده مقام معظم رهبری بوده و ضامن رشد و شکوفایی کشور می باشد. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در تلاش است تا با تمرکز بر این دست از علوم و فناوری ها، بستر مناسبی را برای ایجاد زیست‌بوم های مناسب کارآفرینی و نوآوری، اقتصاد دانش بنیان، تأمین نیازهای اساسی کشور و حضور موثر در بازارهای جهانی را فراهم آورد . 

ادامه مطلب...

پيام دبير کل

 

به نام خداوند هستی‌ بخش
سومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوری سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی رویدادی علمی و فناورانه است که با توکل به خدای متعال و با یاری اندیشمندان و صاحب‌نظران علوم سلولی و پزشکی بازساختی نقطه عطفی در تحولات مبتنی بر فناوری های نوین در کشور خواهد بود.

ادامه مطلب...

 

 


بخشهای جشنواره


اخبار
برگزار کنندگان همایش


حامیان جشنواره


Scroll to Top