معرفی

علوم و فناوری سلول های بنیادی و پزشکی طی سال های اخیر رشد چشم گیری در دنیا یافته است و شواهد مطالعات آینده پژوهی نشان می دهد در 10 تا 20 سال آینده این حیطه از دانش جایگاه ویژه ای در طب پیدا خواهد کرد و ارزش اقتصادی آن روز به روز افزایش می یابد. از این رو کشورها بسیاری از منابع و سرمایه ی خود را به این مهم اختصاص داده اند. جمهوری اسلامی ایران طی 10 سال گذشته تجربه مطلوبی در این زمینه داشته و توانسته است در سطح مرزهای دانش حرکت و به دانش پایه این حوزه دست پیدا کند. دانش‌آموزان علاقه مند به این حوزه از دانش امیدهای آینده برای پیشرفت کشور خواهند بود. برای بخش دانش‌آموزی سومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوری سلول های بنیادی  و پزشکی باز ساختی برنامه های متنوع و جذابی توسط شاخه ی دانش‌آموزی ستاد توسعه علوم و فناوری سلول های بنیادی تدارک دیده شده است که بر استفاده از ظرفیت ممتاز دانش آموزان برای ترویج و بومی‌سازی این دانش در جامعه استوار است.
بخشهای جشنواره
برگزار کنندگان همایش


حامیان جشنواره

Scroll to Top