دبیر استارتاپ

 

 دکترسروش شکرچیان

 

پزشک و پژوهشگر سلول درمانی و پزشکی بازساختی 

دپارتمان پزشکی بازساختی پژوهشگاه رویان 


موسس و مدیر عامل شرکت مپسا 

 

 حيطه فعاليت: 

 توسعه مراکز سلول درمانی 

تجاری سازی در پزشکی بازساختی 

کسب و کارهای نوین و کارآفرینی 

کارآزمایی های بالینی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی 

 

 

  تلفن: (021)83532368

پست الکترونیک  : soroosh.shekarchian@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 پیام رئیس

به نام خدا

توسعه علوم و فناوریهای راهبردی و تمرکز بر مرزهای دانش یکی از مهمترین سیاست های توصیه شده مقام معظم رهبری بوده و ضامن رشد و شکوفایی کشور می باشد. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در تلاش است تا با تمرکز بر این دست از علوم و فناوری ها، بستر مناسبی را برای ایجاد زیست‌بوم های مناسب کارآفرینی و نوآوری، اقتصاد دانش بنیان، تأمین نیازهای اساسی کشور و حضور موثر در بازارهای جهانی را فراهم آورد . 

ادامه مطلب...

پيام دبير کل

 

به نام خداوند هستی‌ بخش
سومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوری سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی رویدادی علمی و فناورانه است که با توکل به خدای متعال و با یاری اندیشمندان و صاحب‌نظران علوم سلولی و پزشکی بازساختی نقطه عطفی در تحولات مبتنی بر فناوری های نوین در کشور خواهد بود.

ادامه مطلب...

 

 


بخشهای جشنواره


اخبار
برگزار کنندگان همایش


حامیان جشنواره

Scroll to Top