مدیر رویداد استارتاپها

 

 دکتر پيمان کيهان ور 

 

تخصص:   پزشک، متخصص نانوفناوري پزشکي (گرایش پزشکی بازساختی)،  فلوشیپ فناوری و تحقیقات، MBA  سلامت 

 

 حيطه فعاليت: 
 توسعه آموزش های نوین

نانوفناوري پزشکي، سلول هاي بنيادي و پزشکي بازساختي 

 علوم و فناوري هاي همگرا NBICS 

 خلاقيت، نوآوري، کسب و کارهای نو، کارآفريني و برندينگ 

ترجمان دانش و فناوري و توسعه شرکت هاي دانش بنيان 

 

  تلفن: (021)83532368-73

ایمیل :drkeyhanvar@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 
بخشهای جشنواره
برگزار کنندگان همایش


حامیان جشنواره

Scroll to Top