نقشه غرفه ها

 تعیین محل غرفه‌ها و نحوه واگذاری آنها به‌طور کلی برعهده مدیریت نمایشگاه است و متقاضی بر حسب اولویت زمانی و ثبت نام می‌تواند مکان خاصی را انتخاب نماید. ممکن است پس از انتشار «نقشه جانمایی غرفه‌ها»، مدیریت نمایشگاه هنگام تحویل غرفه، ناگزیر از جابه‌جایی و تغییر مکان غرفه تخصیص‌یافته شود، که در این‌صورت تلاش خواهدشد تا غرفه جدید حتی‌الامکان با همان ابعاد قبلی به متقاضی تحویل داده ‌شود.


مدیریت نمایشگاه نقشه محل استقرار غرفه شرکت‌کنندگان را یک هفته قبل از افتتاح نمایشگاه به شرکت‌کنندگان ارائه خواهد نمود؛ لیکن درصورتی که امکان تعیین مکان غرفه، قبل از موعد مذکور وجود داشته باشد، «نقشه جانمایی غرفه‌ها» با رعایت ضوابط بند قبلی، در اختیار شرکت‌کنندگان قرار می‌گیرد.

سالن برگزاری نمایشگاه از 1 روز قبل از افتتاح در اختیار مدیریت نمایشگاه قرارمی‌گیرد؛ لذا شرکت‌کنندگان محترم موظفند تدارکات لازم برای تجهیز غرفة خود را ، از قبل مهیا نمایند تا در فاصله کوتاه موجود، امکان آماده‌سازی مناسب غرفه فراهم گردد.
کلیه عملیات غرفه چینی باید از صبح روز قبل از افتتاح نمایشگاه به اتمام برسد به صورتی که نیاز به هیچگونه اقدامی تا زمان افتتاح نداشته باشد. 

شرکت‌کنندگان مجاز به واگذاری غرفه خود به دیگران و یا شراکت با دیگر غرفه‌ها نیستند.
شرکت‌کنندگان ملزم به حضور دائمی و فعال در محل غرفه در ساعات برپایی نمایشگاه و پاسخ‌گویی به مراجعان هستند.
طبق مقررات جاری، نظافت داخل غرفه‌ها بر عهده شرکت‌کنندگان است و فقط نظافت داخل سالن، تنها در محدودة راهروها، بر عهدة مدیریت نمایشگاه خواهد بود.

مدیریت نمایشگاه هیچ‌گونه دخالتی در تأسیسات و امکانات فیزیکی محل برگزاری نمایشگاه مانند سیستم گرمایش و سرمایش سالن، سرویس‌های بهداشتی، پارکینگ، رستوران، آب آشامیدنی، کیفیت ساختمان و بنای سالن‌های تحت پوشش و امثال آن ندارد و صرفاً نسبت به اعلام نواقص موجود به مدیریت سالن اقدام می‌کند.

رعایت ضوابط و شئون اسلامی برای تمامی شرکت‌کنندگان الزامی‌است. جهت اطلاع از شرایط واگذاری به بخش درخواست غرفه ها مراجعه نمایید.

 

درخواست غرفه

 

 
بخشهای جشنواره

برگزار کنندگان همایش


حامیان جشنواره

Scroll to Top