مدیر جایزه ملی

 

 

 

 

مدیر دومین جایزه ملی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی 

 

دکتر صمد محمدنژاد

تخصص: فارماکولوژی

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

زمینه تحقیقاتی: مدل سازی سرطان؛ پاسخ ایمنی ضد تومور؛ پزشکی شخصی در سرطان

ایمیل: s-muhammadnejad@tums.ac.ir

 

 
بخشهای جشنواره
برگزار کنندگان همایش


حامیان جشنواره

Scroll to Top