مدیر نمایشگاه

 

 

 دکترعلیرضا شعاع حسنی

 


 مدیر بخش فناوری، تجاری سازی و بازار در ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی، معاونت علمی و فناوری ریاست

 جمهوری

دکترای تخصصی علوم سلولی کاربردی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

تلفن:83532367-021             

فکس: 83532375-021

پست الکترونیک: shoae@stemcell.isti.ir

 

 
بخشهای جشنواره
برگزار کنندگان همایش


حامیان جشنواره

Scroll to Top