کميته اجرايی

به ترتیب حروف الفبا

 

 

بتول احدی

ناصر اقدمی

محمدامیر امیرخانی

حامد اميني

علی آذری

مرضیه بابایی

کاوه بقايي

سحر تائبی 

جلیل خلیل آذر 

آرش خدایی

فرزانه شریف زاد 

علی دهقانی

عليرضا شعاع حسنی

مهناز شفیعی

بنفشه صادقي

عليرضا صادقي    

احسان عارفیان

علی قمری

محمد جواد محسني

صمد محمدنژاد دارياني

شبنم مظفرزاده مرزبانی 

هدی معدنی

سید مصطفی منزوی

حمیده موسوی نژاد

محمد میر 

سید محمود مسیحا هاشمی


 
بخشهای جشنواره
برگزار کنندگان همایش


حامیان جشنواره

Scroll to Top