محورهای کنگره

 

 • فناوری‌های کاربردی در پژوهش‌های سلولهای بنیادی  (Applied Technologies for Stem Cell Research)
 • سلول‌ایمنی‌درمانی (Immune Cell Therapy) 
 • ژن‌درمانی و ویرایش ژنی  (Gene Therapy and Gene Editing)
 • اندام‌ واره‌ها در مدلسازی بیماری‌ها و تکوین  (Organoids in Disease Modeling and Development)
 • پرتوانی و بازبرنامه‌نویسی  (Pluripotency and Reprogramming)
 • زیست مواد‌ها و تجهیزات  (Biomaterials and Devices)
 • مهندسی بافت  (Tissue Engineering)
 • بانک سلولی  (Cell Banking) 
 • پیام‌رسانی سلولی و وزیکول‌های مشتق از سلول  (Cell Signalling and Cell-Derived Vesicles)
 • کارآزمایی‌های بالینی و مداخلات مبتنی بر پزشکی بازساختی  (Clinical Trials and Regenerative Medicine Interventions) 
 •  تجاری‌سازی محصولات مبتنی بر سلول و پزشکی بازساختی (Commercialization of Cell-Based and  Regenerative Products)
 • مسائل اخلاقی، قانونی و اجتماعی  (Ethical, Legal and Social Issues) 

 پیام رئیس

به نام خدا

توسعه علوم و فناوریهای راهبردی و تمرکز بر مرزهای دانش یکی از مهمترین سیاست های توصیه شده مقام معظم رهبری بوده و ضامن رشد و شکوفایی کشور می باشد. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در تلاش است تا با تمرکز بر این دست از علوم و فناوری ها، بستر مناسبی را برای ایجاد زیست‌بوم های مناسب کارآفرینی و نوآوری، اقتصاد دانش بنیان، تأمین نیازهای اساسی کشور و حضور موثر در بازارهای جهانی را فراهم آورد . 

ادامه مطلب...

پيام دبير کل

 

به نام خداوند هستی‌ بخش
سومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوری سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی رویدادی علمی و فناورانه است که با توکل به خدای متعال و با یاری اندیشمندان و صاحب‌نظران علوم سلولی و پزشکی بازساختی نقطه عطفی در تحولات مبتنی بر فناوری های نوین در کشور خواهد بود.

ادامه مطلب...

 

 


بخشهای جشنواره


اخبار
برگزار کنندگان همایش


حامیان جشنواره

Scroll to Top